Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Dansk Stålinstitut
Dansk Ståldag
Genbrug Europæisk Stålpris Arkitekturpris
Tidligere vindere

Nedenstående er de seneste eksempler på danske stålprojekter, der har modtaget Den Europæiske Stålpris
2011 - Krystallen
- Nykredits nye hovedsæde


Nykredits nye hovedsæde er en af havnenes nye centrale bygninger. Dommerkomiteen finder at der er tale om et markant og billedskabende bygværk - en svævende Krystal i byens rum.

Bygningens arkitektur følger et internationalt formsprog i et ekspressivt og egensindig udsagn, der udfordrer den urbane kontekst.

Den typiske etageplan er disponeret i en Z-form omkring to atrier, der sikrer en fleksibel indretning, hvor at alle arbejdspladser er lyse og har udsigt.

Bygningen bæres primært af et rombeformet konstruktivt system placeret umiddelbart inden for facaden. Systemet er et eksempel på ståls potentiale, det fungerer både som et arkitektonisk element og friholder samtidig bygningen for søjler og indeholder flere innovative stålkonstruktioner. En enkelt udtrykt geometri hvor bygnings fodaftryk er minimeret til tre punkter.

Det har ikke været muligt at gennemføre et bygningsanlæg med denne kompleksitet uden en optimering af stålets mangeartede egenskaber.

Krystallen er et eksempel på, hvordan funktion, konstruktion og æstetik kan gå op i en højere enhed.

2009 - Koncerthuset, DR Byen


DR Byens nye koncerthus er en af de centrale bygninger i Ørestaden.

Bygningens kubiske volumen er dannet af en forspændt stålkonstruktion, der er kompletteret med en facadeskærm af glaspaneler. Gennem facadernes lette filter skildres en dynamisk bygning med komplekse rumligheder og det muligt at ane koncertsalens svævende "Meteor" i det store foyer rum.

Det er en verden fyldt med kontraster, en rumlig labyrint, et indre landskab.

Koncertsalen er et eksempel på, hvordan funktion, konstruktion og æstetik kan gå op i en højere enhed.

Koncerthusprojektet indeholder flere innovative stålkonstruktioner og er et eksempel på ståls potentiale. Det har ikke været muligt at gennemføre et bygningsanlæg med denne kompleksitet uden en optimering af stålets mangeartede egenskaber.

2007- Fiberline


Glasfiberproducenten Fiberlines nye hovedbygning er et 330 meter langt bakkedrag, der rejser sig skulpturelt over det fynske landskab. Bygningen samler produktion, produktudvikling, administration og logistik i et stort ubrudt rum.

Fiberlines bygning er et fremragende eksempel på ståls potentiale til at skabe lette og gennemsigtige konstruktioner, der samtidig er prismæssigt absolut konkurrencedygtige. Det er en let og slank stålkonstruktion, der muliggør denne ekstreme gennemsigtighed og transparens, som afspejler Fiberlines ambitioner om en gennemsigtig bygning uden hierarkier og kasser ved at bygge i stål.

Fiberline-byggeriet er et eksempel på, hvordan funktion, æstetik og værdier kan gå op i en højere enhed.

2005 - Flintholm Station


Flintholm Station afspejler et overbevisende og konsekvent helhedsbegreb om en meget kompliceret opgave. Træfknudepunktets forskellige funktioner er sammenfattet i et enkelt plangeometrisk diagram og fremtræder som et stringent og overskueligt bygningskompleks.

Med en konsekvent materialeholdning er det lykkes at skabe et transparent udtryk, der ved anvendelse af artikulerede stålkonstruktioner og en varieret glasbeklædning, eksponerer flere facetter af stålets muligheder.

Projektet er samtidig et fint eksempel på et forløst samspil mellem de traditionelle ingeniør- og arkitektdiscipliner.

2003 - Parkens overdækning


I 2001 blev der afholdt melodigrandprix i Parken.

Den eksisterende konstruktion overbygges med en let stålkonstruktion i form af et bevægeligt tag opbygget af 13 stk. stålgitterdragere, hvor imellem der er fastgjort en membran. Dragerne har en spændvidde på 94 m, og vejer 70 ton pr. stk.

Den fleksible tagløsning gør det muligt, at overdække Parken på kun 18 minutter. Parken er herefter omdannet til den største indendørs arena i Europa.

2001 - Øresundsbroen


Øresundsbroen er et unikt bygværk, der ved optimering af stålets konstruktive egenskaber og et elegant design på overbevisende måde, i samspil med beton, løser en meget kompliceret opgave. Designet i stål med at inkorporere både jernbane og vejtrafik, er endnu et eksempel på avanceret teknik.

Med en totallængde på 7,8 km er broen den længste kombinerede vej- og jernbanebro i Europa.

Den centrale skråtagsbro med et hovedspænd på 490 m er verdens længste for vej og jernbanetrafik.

1999 - Storebæltsbroen


Europas længste hængebro med et fritspænd på 1.624 m og en totallængde på 7 km.

Broen er et udtryk for det mest sofistikerede og avancerede i design, udførelse og montageteknik.

Resultatet er en bro, som virker storslået let og gazelleagtig og et storslået eksempel på en stålkonstruktion.

1997 - Rotunden Tuborg Nord


Der er tale om et markant og billedskabende bygværk, der med sin centrale placering skaber en dramatisk urban sammenhæng.

Bygværket indeholder mange spændende, konstruktive løsninger og bærer præg af gedigen stålbyggerviden.

1991 - Avedøreværket


Der er tale om et meget stort og markant bygningsværk, som bryder med den traditionelle opfattelse af denne type industrianlæg, og hvor anvendelsen af stål har haft afgørende betydning for udformningen.
Nike Air Max 90 Dk Billig, Billige Nike Free Japan Travel, Billig Air Max