Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Dansk Stålinstitut
Dansk Ståldag
Arkitekturpris Europæisk Stålpris Genbrug
STEELCASES

Universet, Meinungsgade


Bryggebroen, som forbinder Islands Brygge med Fisketorvet, er et afgørende led i den såkaldte universitetsrute.

Fra tegning til tyndpladepris-kandidat.


Projektidéen med fritidshjemmet i Meinungsgade var at opføre et spændende ikon til kvarteret, som ville være med til at løfte hele områdets profil: Et bæredygtigt og energieffektivt hus, hvor træernes kroner fungerer som solafskærmning.

Byggeriet er ikke blot et ønskehus for kvarterets børn – det aktiverer hele den omkringliggende plads og tilbyder et tværkulturelt mødested for beboerne omkring Meinungsgade.

Projekt idé


Projektet startede som en enkel udvidelse af det eksisterende fritidshjem ”Universet” på Guldbergsskolen, men ender som en bæredygtig og også selvstændig bygning i lavengergiklasse 1, der ikke kun opfylder endnu flere brugeres behov, men også spænder legepladsen foran solen ud og bliver et lokalt ikon i kvarteret…...
……….uanset årstid!

Projektet tilvejebringer på den ene side en række hårdt tiltrængte fritidshjemspladser og indeholder på den anden side to multianvendelige rum til fri afbenyttelse for hele kvarteret. Fritidshjemsfunktionen sikrer, at pladsen myldrer hele dagen, og foreningslivet i de to multirum sikrer gadehjørnet liv hele aftenen. I stedet for at bygge hele kvartet om, har man for få penge etableret et mindre kraftcentrum, der understøtter kvarterets ildsjæle i deres udvikling af området og synliggør lokalområdet for resten af byen.
Fritidshjemmet på 400 m2 hæves til 1. sals højde, så der opstår mere legeareal omkring byggeriet, og hele pladsen aktiveres. Fritidshjemmet bliver ikke blot et ønskehus for kvarterets børn, men et tværkulturelt mødested, der tilbyder et væld af muligheder for beboerne omkring Meinungsgade.
Trods sine 400 m2 fylder Meinungsgade fritidshjem kun et jordareal på 70 m2. Byggeriet er løftet op mellem pladsens trætoppe, hvor der om sommeren er skygge for solens varme og om vinteren er åbent for solens stråler. Med bevoksningen tæt på byggeriet giver vi børnene lejlighed til at opleve årstidernes og naturens gang trods fritidshjemmets urbane placering.
Ved at løfte fritidshjemmet over jorden frembringer vi yderligere to overdækkede udearealer samt to multirum under huset. Husets grundareal reetableres som tagterrasse, og derfor har vi med byggeriet tilført ekstra legeareal med det nye byggeri.

Stålplader

Det svævende byggeri beklædes med tre millimeter tykke cortensstålplader opsat i et frit og forskelligartet forbandt.

Dermed tilfører vi det hårdt prøvede område på indre Nørrebro en materialitet, der bliver rigere med årene.

Omfanget af anvendte tyndplader er ca. 340 m2 med en skønnet mængde p 8,4 ton.
Cortensstålplader tildeler byggeriet en materialitet, som giver huset en elegant ældning og sørger for, at fritidshjemmet integreres harmonisk blandt områdets ældre og yngre teglbyggerier.

Resten af bygningens ydre nedtones i mørke nuancer, så de rustende stålplader fremstår som den materialemæssige hovedattraktion.

Interiør

ØJENVIDNE

”Fritidshjemmet i Meinungsgade ser virkelig spændende ud. Det bliver et af Københavns mest spændende byggerier! Og det bliver tydeligvis et meget attraktivt byggeri at blive en del af. Det er fantastisk, at dette område får sådan et løft. De lokale børn og unge, som jeg har snakket med, var alle meget glade og spændte. Det virker som om, det faktisk bliver noget, man vil passe på. Hvem bliver ikke glade, når ens område bliver mere spændende at være i?”(mail fra en aktiv beboer i områdeløftet omkring Guldbergsskolen, 26.07.09).

Projektnavn: Udvidelsen af Universet
Beliggenhed: Meinungsgade 12, Kbh. N
Areal: 450m2 fritidshjem, 105 m2 multianvendelige rum og 390 m2 tagterrasse
Bygherre: Københavns Ejendomme
Omfang af tyndplader: Ca. 340 m2
Skønnet mængde: 8,4 ton
Projektets samlede pris: 10,8 mio. DKK
Heraf til tyndplader: 100.000 DKK
Arkitekt: JJW Arkitekter, Finsensvej, 2000 Frederikdsberg
Ingeniør: Øllgaard Rådgivende Ingeniører, Strandvejen 128, 2900 Hellerup
Tyndpladeentreprenør: Sanistål. Håndværkervej 14, 9000 Ålborg
Hovedentreprenør: Omega Gruppen, Topstykket 29-31, 3460 Birkerød
Opførelsesår: 2009