Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Dansk Stålinstitut
Dansk Ståldag
Genbrug Europæisk Stålpris Arkitekturpris
Tidligere vindere

Nedenstående er de seneste eksempler på danske stålprojekter, der har modtaget Den Danske stålpris
2020 - Camp Adventure – Skovtårnet


Med det spektakulære 45 meter høje udsigtstårn i Gisselfeld Klosters skove er skabt et æstetisk smukt bygningsværk og en unik naturoplevelse. Den hyperboloide form giver et kurvet udtryk, som et timeglas, hvilket artikulerer forløbet af den 640 m lange rampe, der i cirkelbevægelser leder besøgende fra skovbund til trækroner og til en 360° udsigt ud over den smukke Sydsjællandske natur. Skovtårnets øverste platform når 135 meter over havets overflade, og er det højest tilgængelige punkt på Sjælland. Tårnet er udformet som en diagonal gitterkonstruktion, der er meget stiv og effektiv, alene baseret på helt lige elementer. Stålet er vedligeholdelsesfrit cortenstål. Det konstruktive princip giver en optimal udnyttelse af stålet - til både form og funktion. Med Skovtårnet er der tale om et usædvanligt smukt og indlevet projekt. En stor cadeau til bygherren, som ikke er gået på kompromis, men har holdt fast i arkitektens vision. Camp Adventure – Skovtårnet er værdig modtager af Dansk Stålpris 2020. Foto: Rasmus HjortshøjFoto: Rasmus Hjortshøj

2018 - BLOX


Et imponerende byggeri med stor grad af stål i de bærende konstruktioner. Svært at forestille sig at Blox kunne være opført hvis der var anvendt andre materialer end stål. Kompleksiteten har krævet betydelig dygtighed fra stålentreprenørens side. Blox er placeret på havnekanten i Københavns Havn. Under bygningen er der en meget trafikeret vej med over 20.000 bilister dagligt. Under byggeriet skulle trafikken afvikles uforstyrret. Der er anvendt mere end 4.500 ton stål. Der 6 etager over terræn og 5 etager under terræn indeholdende et underjordisk parkeringsanlæg. Et stærkt team af virksomheder har været involveret i dette imponerende byggeri: OMA som arkitekt, COWI som rådgivende ingeniør, CSK Stålindustri som har bearbejdet og monteret stålet, Züblin som entreprenør. Realdania By & Byg står bag byggeriet som bygherre. Pladsen har i mange år stået som et udefinerligt område langs havnekanten. Med byggeriet er området ændret til en bygning, som med tiden vil blive en del af havnekantens miljø. Byggeriet er nemlig en åben bygning, der inddrager offentligheden både inde, under og omkring bygningen. Bygningen består af mange blokke bygget ovenpå hinanden. Dette gør bygningen meget kompleks og udførelsen meget kompliceret. Udelukkende ved at anvende stål som bærende konstruktionsmateriale har det alligevel været muligt at opføre det imponerende byggeri. De bærende stålkonstruktioner består af både søjler, bjælker og gitre. Tolerancerne har været uhyre små, men med en omfattende planlægning inden udførelse har montagen været forbavsende problemfri. Det dommerkomiteens vurdering, at BLOX skal tildeles Dansk Stålpris 2018.

2016 - Søfartsmuseet


Søfartsmuseet er etableret i og udenom den gamle dok. På tværs af dokkens sider spænder 3 synlige brokonstruktioner hver opbygget af meget slanke stålbrodragere i top og bund, hvorimellem der er etagehøje glasfacader. På alle tre broer er der gangarealer på både øverste og nederste dæk. Som en yderligere komplikation er gangarealerne udført med tydelig hældning, pånær det ene øverste dæk, som er indgangsvej til Kronborg Slot. Under dette dæk er nederste brodrager opbygget i to dele, der skærer ind i hinanden. Det dommerkomiteens vurdering at Søfartsmuseet skal tildeles Dansk Stålpris 2016.

2014 - Den Blå Planet


Byggeriet er både ude og indefra formet som en hvirvelstrøm, hvor bl.a. vandet ved indgangen skal skabe idéen, for de besøgende, om at de suges ned til verdenen under vandet. De forskellige fløje udstiller fiskenes forskellige universer (koldt/varmt/salt/fersk). Et cirkulært rum er centrum for bevægelse rundt i akvariet, og her vælger de besøgende, hvilken flod, sø eller ocean, de vil gå på opdagelse i. De fleste ruter mindsker risikoen for kø omkring de enkelte akvarier. Hver udstilling har sit eget ansigt og indgang mod det runde rum, hvorfra de forskellige fløje af rammer udgår. Overbygningens hovedkonstruktion er stål placeret på in-situ støbte indvendige vægge og fundamenter. Simple 2-chaniers stålrammer samlet af forskellige retlinede elementer forbundet med åse, der danner en avanceret, rumlig geometri. På retlinede åse er påsvejst frembringere (sværd) af variable længder, hvorpå C-profiler er monteret, så de skaber bygningens skiftende geometri med den dobbeltkrumme facade af ens aluminiumsruder. Fløjene er selvstændige bygningsafsnit, dog bundet sammen i center af det eneste buede stålelement, cirkelbjælken i foyérrummet, hvilket lader sig gøre med dilatationsfuger i hver fløj, som har gitter både inderst og yderst. Stabiliteten af afsnittene er sikret ved rammevirkning i rammens plan og vindkryds på tværs af bygningen. De linjer, som tyndpladerne efterlader, bidrager til at understøtte og forstærke bygningens organiske formsprog. 33.000 ens tyndplader har givet en produktionsmæssig fordel i form af en enklere monteringsproces.
Det dommerkomiteens vurdering at Den Blå Planet skal tildeles Dansk Stålpris 2014.