Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Danske Arrangementer
Int. Arrangementer
Byggejura AB18
Dato for arrangement: 22-11-2018

Download PDF-fil: Klik her

 

Byggejura for praktikere


og de nye regler i AB18

 

Det er formålet med kurset, at give deltagerne en grundig og praktisk indføring i de særlige juridiske spilleregler, der gælder indenfor byggeriet. Der vil være fokus på det netop offentliggjorte udkast til AB 18, der vil blive gennemgået i relevant omfang med løbende reference til de kendte regler i AB 92.

Deltagerne bliver rustet til at varetage egne interesser lige fra aftaleindgåelse og kontraktforhandling til 5 års-eftersynet. Herunder gennemgås reglerne omkring håndtering af mangler, forsinkelse, risiko og ansvar i byggeriet. Deltagerne får desuden indføring i reglerne om forsikring, ekstraarbejder og betaling/tilbagehold samt de ny regler for konfliktløsning.

Kurset gennemføres som et intensivt heldagskursus og henvender sig primært til professionelle bygherrer, entreprenører og rådgivere indenfor byggeri, herunder tilsynsførende pladsformænd, konduktører og andre ledende medarbejdere.

Kurset indeholder som ”grundstamme” en gennemgang af udkast til AB 18 sammenholdt med AB 92 suppleret med relevant lovstof og retspraksis fra Voldgiftsretten og domstolene.

 

INDHOLD
-AB 18 sammenholdt med AB 92

-Aftaleindgåelse og kontrakter

-Nyhederne i AB 18

-Sikkerhedsstillelse – entreprenørgaranti og bygherregaranti

-Forsikring og risiko ved byggeri

-Bygherres ændringsret - ekstraarbejder

-Betalingsregler – standsningsretten og renter

-Forsinkelse/tidsfristforlængelse

-Mangler/ansvar/afhjælpningsret/forældelseslov

-Ophævelse af kontrakter

-Tvistløsning, herunder den nye konfliktløsningstrappe i AB 18

-Voldgiftsretten

-Syn og skøn og Beslutning vedr. stillet sikkerhed

 AB 18 forventes vedtaget i endelig udgave til maj 2018, hvorefter det må forventes, at udbudsmaterialer og kontrakter indenfor byggeriet fra og med 2019 begynder at henvise til AB 18 i stedet for den velkendte AB 92.

UNDERVISERE
Advokat (H) Per Setholm-Johansen, Hasløv Stæhr Advokater

TILMELDING
Senest to uger før afholdelse.
Send tilmelding til dsi@steelinfo.dk med oplysning om fakturaadresse og evt. EAN nr.
Brug gerne tilmeldingsblanketten.

PRIS
2.400,- ekskl. moms for DSI medlemmer
3.950,-  ekskl. moms for ikke medlemmer

KONTAKT
Dansk Ståinstitut
Gydevang 39-41
3450 Allerød
T: 66 13 08 88
E: dsi@steelinfo.dk


Nike Air Max 90 Dk Billig, Billige Nike Free Japan Travel, Billig Air Max