Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Danske Arrangementer
Int. Arrangementer
Udførelse af stålkonstruktioner
Dato for arrangement: 30-04-2020

Download PDF-fil: Klik her

 

Udførelse af stålkonstruktioner efter EN 1090

 

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til ingeniører, teknikere og arkitekter, der projekterer eller fremstiller stålkonstruktioner og/eller fører tilsyn med udførelsen af stålkonstruktioner.

Formål
Kursets formål er at gøre deltagerne bekendt med de gældende regler og krav til udførelse af stålkonstruktioner, samt sætte deltagerne i stand til at udarbejde arbejdsbeskrivelser for stålkonstruktioner efter DS/EN 1090-2:2018. Desuden vil deltagerne få et basalt kendskab til certificeringskravene efter DS/EN 1090-1:2012.

 

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i udførelse af stålkonstruktioner efter DS/EN 1090 og sammenhængen til Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993) gennemgås kort.

Ved kurset gennemgås overordnet de enkelte dele i den reviderede DS/EN 1090-2:2018, og nogle af de vigtigste afvigelser i forhold til den tidligere standard DS/EN 1090-2:2011. Dele af DS/EN 1090-4:2018 vil blive berørt.

Endelig gennemgås de minimale krav, som den projekterende bør stille i forbindelse med udførelse af stålkonstruktioner.

Derudover vil kravene til certificering efter DS/EN 1090-1 kort blive berørt.

 

Indgående kendskab til disse standarder er ikke nødvendig. For at få det fulde udbytte af kurset er det hensigtsmæssigt med et vist kendskab til projektering og udførelse af stålkonstruktioner.

Det vil være en fordel at medbringe standarden DS/EN 1090-1:2012 og DS/EN 1090-2:2018

Emner

  • Sammenhæng mellem DS/EN 1090-2 og Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993)

·       Udførelsesklasser – nationale krav i DK, S, N, UK og D

·       Forberedelse

·       Boltesamlinger

·       Svejste samlinger

·       Tolerancer

·       Montage

·       Overfladebehandling

·       Test

·       Dokumentationskrav

·       Generel note

·       Sammenhæng mellem bips og DS/EN 1090-2

·       Certificeringskravene efter DS/EN 1090-1


Sprog

Kurset udbydes på dansk og engelsk.


Kursusmateriale
Et kursuskompendium bestående af det anvendte præsentationsmateriale udleveres ved kursusstart. Kursusmaterialet er udformet på engelsk.

Undervisere
Mogens G. Nielsen, Rambøll
Kristian Lund Jepsen, Rambøll

Tilmelding
Send tilmelding til dsi@steelinfo.dk med oplysning om fakturaadresse og evt. EAN nr.


Pris
3.450,- ekskl. moms for DSI medlemmer
4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

 

Yderligere oplysninger

Dansk Stålinstitut

Gydevang 39-41

3450 Allerød

Tlf: 66 13 08 88
E-mail: dsi@steelinfo.dk

Web: www.steelinfo.dk


Nike Air Max 90 Dk Billig, Billige Nike Free Japan Travel, Billig Air Max