Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Danske Arrangementer
Int. Arrangementer
Inspektion af svejsninger
Dato for arrangement: 20-01-2022

Download PDF-fil: Klik her

Inspektion af svejsninger

På gå-hjem mødet kan du blandt andet høre et kort indlæg omkring inspektion i forhold til Eurocode 3 og EN 1090.

Herudover vil NDT-metoderne magnetpulver-, penetrant-, ultralyd-, røntgen- samt hvirvelstrømsprøvning blive demonstreret. Der vil i forbindelse med demonstrationerne være mulighed for ”hands on” tests. 

De forskellige aspekter ved visuel inspektion set i forhold til svejste stålkonstruktioner vil også blive gennemgået.

Som afslutning på arrangementet vil FORCE technology være vært ved en let anretning eller sandwiches.

20. januar 2022 kl. 15.00 - 17.30

FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby

Tilmelding og priser
Tilmelding kan ske ved at sende e-mail til: dsi@steelinfo.dk 

Arrangementet er gratis.

Ikke medlemmer opkræves DKK 995,- ekskl. moms, det samme for udeblivelse.

Se på www.steelinfo.dk om dit firma er medlem og dermed også alle medarbejdere.