Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Danske Arrangementer
Int. Arrangementer
EN1090 Udførelse
Dato for arrangement: 10-05-2022

Download PDF-fil: Klik her

Udførelse af stålkonstruktioner efter EN 1090

 

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til ingeniører, teknikere og arkitekter, der projekterer eller fremstiller stålkonstruktioner og/eller fører tilsyn med udførelsen af stålkonstruktioner.

 

Formål
Kursets formål er at gøre deltagerne bekendt med de gældende regler og krav til udførelse af stålkonstruktioner, samt sætte deltagerne i stand til at udarbejde arbejdsbeskrivelser for stålkonstruktioner efter DS/EN 1090-2:2018. Desuden vil deltagerne få et basalt kendskab til certificeringskravene efter DS/EN 1090-1:2012.

 

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i udførelse af stålkonstruktioner efter DS/EN 1090 og sammenhængen til Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993) gennemgås kort.

Ved kurset gennemgås overordnet de enkelte dele i den reviderede DS/EN 1090-2:2018, og nogle af de vigtigste afvigelser i forhold til den tidligere standard DS/EN 1090-2:2011. Dele af DS/EN 1090-4:2018 vil blive berørt.

Endelig gennemgås de minimale krav, som den projekterende bør stille i forbindelse med udførelse af stålkonstruktioner.

Derudover vil kravene til certificering efter DS/EN 1090-1 kort blive berørt.

 

Indgående kendskab til disse standarder er ikke nødvendig. For at få det fulde udbytte af kurset er det hensigtsmæssigt med et vist kendskab til projektering og udførelse af stålkonstruktioner.

Det vil være en fordel at medbringe standarden DS/EN 1090-1:2012 og DS/EN 1090-2:2018

 Emner

  • Sammenhæng mellem DS/EN 1090-2 og Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993)

·       Udførelsesklasser – nationale krav i DK, S, N, UK og D

·       Forberedelse

·       Boltesamlinger

·       Svejste samlinger

·       Tolerancer

·       Montage

·       Overfladebehandling

·       Test

·       Dokumentationskrav

·       Generel note

·       Sammenhæng mellem bips og DS/EN 1090-2

·       Certificeringskravene efter DS/EN 1090-1


Sprog

Kurset udbydes på dansk og engelsk.


Kursusmateriale
Et kursuskompendium bestående af det anvendte præsentationsmateriale udleveres ved kursusstart. Kursusmaterialet er udformet på engelsk.

Undervisere
Mogens G. Nielsen, Rambøll
Kristian Lund Jepsen, Rambøll

Kort beskrivelse af underviserne
Mogens er civilingeniør (B) og er ansat som senior chefkonsulent i Wind and Towers i Rambøll Energi i København. Han har gennem mere end 30 år været engageret i design og udførelse af stålkonstruktioner herunder antennemaster, vindmølletårne samt højspændingsmaster. Mogens har undervist ved kurset i Udførelse af Stålkonstruktioner siden 2009 – og har derudover undervist ved forskellige interne og eksterne kurser. Mogens er formand for den internationale arbejdsgruppe i IASS for "Masts and Towers".

Kristian er civilingeniør (M) og er ansat som senior chefkonsulent i Rambøll Oil & Gas i Esbjerg. Han har igennem mere end 10 år haft hovedansvar for implementering af EU Direktiver, herunder PED, ATEX og Maskindirektivet, i firmaets interne retningslinjer og har gennem årene afviklet et større antal kurser internt i firmaet lige såvel som ekstern.

Kristian har stået for udarbejdelse af fabrikations specifikationer, herunder svejsning og NDT specifikationer, indenfor trykbærende rørsystemer og bærende stål konstruktioner for adskillige olieselskaber og projekter. Han virker også som særlig sagkyndig i forbindelse med bl.a. PED, ISO 3834 og EN 1090-1 ved DANAK akkreditering af bemyndigede organer og certificerende selskaber.

Tilmelding
Send tilmelding til dsi@steelinfo.dk med oplysning om fakturaadresse og evt. EAN nr.

Pris
3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer
4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

Yderligere oplysninger

Dansk Stålinstitut

Gydevang 39-41

3450 Allerød

T: 66 13 08 88
E: dsi@steelinfo.dk

W: www.steelinfo.dk