Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Danske Arrangementer
Int. Arrangementer
Design af stålkonstruktioner
Dato for arrangement: 14-06-2022

Download PDF-fil: Klik her

Design af stålkonstruktioner
inkl. FE-modellering

 

Kurset giver indsigt i de vigtigste forhold som den projekterende ingeniør, rådgiver såvel som udførende. skal tage hensyn til i forbindelse med design af stål til bygningskonstruktioner. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, mindst fra ingeniøruddannelserne.

DELTAGELSE
Online via Microsoft Teams
Fysisk fremmøde i Allerød

INDHOLD
Med udgangspunkt i et tænkt byggeri vises hvordan projekteringsopgaven kan gribes an:

Konstruktionsudformning - statiske system

Finit element modellering af det statiske system

Robusthed

Designforudsætninger (normer og standarder)

Belastninger og sikkerhed (lastkombinationer)

Valg af materialer og udførelsesklasser

Valg af tværsnit

Bøjning, nedbøjning, stabilitet, svingning

Eftervisning af deformations- og spændingskriterier

Eftervisning af komfortkriterier

Optimering af konstruktion

Samlingsdetaljer og understøtningsdetaljer

Kontakt med værksted, arbejdstegninger

Montage og midlertidige understøtninger

Kontrol af udførelse – DS 1140

Der suppleres med flere konkrete beregningseksempler som kursister kan anvende efter kurset.

Der udleveres en kursusmappe. Derudover opfordres kursusdeltagerne til at medbringe Teknisk Ståbi.


UNDERVISER

Carsten Plum, ES-Consult
har et indgående kendskab til stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

TILMELDING
Send tilmelding senest 2 uger før afholdelse til dsi@steelinfo.dk med oplysning om fakturaadresse og evt. EAN nr.

PRIS
3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer
3.450,- ekskl. moms ved online for DSI medlemmer
4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer