Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Nyheder
Det haster med CE-mærkning
Dato: 13-03-2014
PDF-fil: Klik her

CE mærkning og udførelse af stålkonstruktioner efter EN1090

Såfremt stålkonstruktionerne ikke er udført af entreprenører, som er certificerede efter 1/7 2014, kan bygherren risikere at Energistyrelsen kasserer byggeriet, hvis det ikke kan leve op til kravene. Energistyrelsen står for markedsovervågningen og skal sikre at byggeriet lever op til kravene. Det er bygherren som grundlæggende er ansvarlig for at byggeriet. Så kan bygherren gå videre til entreprenøren. At det skal tages alvorligt viser en sag fra 2011, hvor et entreprenørfirma måtte rive et nyopført byggeri ned, da betonelementerne ikke var CE-mærkede.

Både rådgivende som udførende kan deltage i kurser herom.