Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Nyheder
Force kursusprogram
Dato: 25-03-2014
 Hos FORCE Technology har vi indenfor de senere år har set en markant udvikling indenfor offshore området. Med baggrund i en række kommercielle sager samt den nyeste tilgængelige viden, har vi har derfor udviklet et kursus, som sætter fokus på korrosion og korrosionsbeskyttelse i dette aggressive miljø. Hovedformålet med kurset er, at sætte deltagerne i stand til at forstå korrosionsprocessen, forudse korrosionsrisici samt undgå fremtidige skader i offshore stålkonstruktioner. Undervisningen foretages af specialister fra FORCE Technology’s afdeling for Korrosion og Metallurgi og afholdes på engelsk.

 Korrosion i offshore vindkonstruktioner er tidligere omtalt på Dansk Ståldag 2013 ved Lisbeth Hilbert fra FORCE Technology (indlæg: ”Havvindmøller og korrosion”).

R.3 – Rustfri ståloverflader i farma- og biotekindustri

7.-8. oktober 2014

http://www.forcetechnology.com/da/Menu/Courses/Korrosion-materialeteknologi-kursus/CourseDescription/?Edu=rusf&Cou=r.3

R.8 – Fødevaresikkerhed – Rustfrit produktionsudstyr

6.-7. maj 2014 og

12.-13. november 2014

http://www.forcetechnology.com/da/Menu/Courses/Korrosion-materialeteknologi-kursus/CourseDescription/?Edu=rusf&Cou=r.8

E.10 – Marine Corrosion in offshore constructions

8.-9. april 2014

http://www.forcetechnology.com/da/Menu/Courses/Korrosion-materialeteknologi-kursus/CourseDescription/?Edu=engi&Cou=e.10

St.3a – Stål – Overfladebehandling, korrosionsbeskyttelse

18.-19. november 2014

http://www.forcetechnology.com/da/Menu/Courses/Korrosion-materialeteknologi-kursus/CourseDescription/?Edu=stal&Cou=st.3a

St.52-I – Stålmetallurgi for ikke-metallurger, I

25.-26. marts 2014

http://www.forcetechnology.com/da/Menu/Courses/Korrosion-materialeteknologi-kursus/CourseDescription/?Edu=stal&Cou=st.52-1