Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Nyheder
Ideer og forslag
Dato: 26-01-2015
PDF-fil: Klik her

Udvalget bag Dansk Ståldag vil gerne opfordre til at interesserede fremsender ideer og forslag. Ikke alt kan garanteres, men man vil udvælge blandt de forskellige forslag.

Forslag sende senest 1. juni 2015 via e-mail til dsi@steelinfo.dk.