Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Nyheder
Dansk Ståldag 2018
Dato: 29-11-2017
PDF-fil: Klik her

  Ideer og forslag modtages

 

Dansk Ståldag holdes den 8. november 2018 i Allerød.

Udvalget bag Dansk Ståldag vil gerne opfordre til at interesserede fremsender ideer og forslag. Ikke alt kan garanteres, men man vil udvælge blandt de forskellige forslag.

 

Forslag sendes senest 1. juni 2018 via e-mail til dsi@steelinfo.dk