Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Nyheder
Indelæg Dansk Ståldag 2019
Dato: 19-11-2018
PDF-fil: Klik her

  DANSK STÅLDAG 2019

 

Ideer og forslag modtages

 

 

Dansk Ståldag holdes den 14. november 2019 i Allerød.

Udvalget bag Dansk Ståldag vil gerne opfordre til at interesserede fremsender ideer og forslag. Ikke alt kan garanteres, men man vil udvælge blandt de forskellige forslag.

 

Forslag modtages senest 1. juni 2019 via e-mail til dsi@steelinfo.dk