Dansk Stålinstitut - Vidensdeling om stål
Nyheder
Europæiske Stålpris 2019
Dato: 16-08-2019

Den Europæiske Stålpris 2019

Den danske dommerkomite har gennemarbejdet og diskuteret de indsendte projekter. Dommerkomiteen udgøres af:
Søren Hestbæk, DS Stålkonstruktioner A/S  
Henrik Polk, COWI A/S
Thomas Hansen, Niras A/S
Micheal Krarup, Gottlieb Paludan A/S
Peter Leuchsenring
Alex Mørch-Petersen, ArcelorMittal

Der er indsendt 7 danske projekter, som kandidater til den Europæiske Stålpris 2019. Dommerkomiteen har fundet frem til at projektet KB Hallen skal indstilles til den Europæiske Stålpris 2019.

KB HALLEN
Rambøll, entreprenør Einar Kornerup, Give Steel, Christensen & Co. Arkitekter, Bygherre Kjøbenhavns Boldklub

God løsning med respekt for historien og den gamle bygning. Indvendig et kæmpe løft i forhold til tidligere. Der er opnået god akustik, synlige stålbuer som samtidig tilfører en lethed til konstruktionen.

De imponerende stålbuer i tagkonstruktionen bærer tunge dækelementer af beton, hvoraf nogle endda er massive. Stålbuerne giver KB Hallen sin karakteristiske arkitektur. Indvendig beklædes med perforerede sinusplader, hvorigennem stålbuerne kan anes.

Hallens arkitektur med den ikoniske bue bygger samtidig bro mellem fortid og fremtid og fortæller videre på K.B. Hallens historie i en moderne version.

Råhuskonstruktionen er udført af stål samt plads- og elementstøbte betonkonstruktioner, der sikrer store søjlefri spænd, høj robusthed, støjdæmpning i særklasse for hallens koncertgæster.

Stålbuerne skaber sammen med de markante udkragninger bygningens definition, som respekterer den gamle bygning, men uden at være en kopi. Udformningen har givetvis været en ingeniørmæssig udfordring, som bedst kan løses med stål, som materiale.

Herunder i alfabetisk rækkefølge kommentering til de øvrige projekter.

BLOX
COWI A/S, CSK Stålindustri A/S, Züblin A/S, OMA, Realdania By & Byg
Et imponerende byggeri med stor grad af stål i de bærende konstruktioner. Svært at forestille sig at Blox kunne være opført hvis der var anvendt andre materialer end stål. Kompleksiteten har krævet betydelig dygtighed fra stålentreprenørens side.

Blox er placeret på havnekanten i Københavns Havn. Under bygningen er der en meget trafikeret vej med over 20.000 bilister dagligt. I byggeperioden skulle trafikken afvikles uforstyrret. Der er anvendt mere end 4.500 ton stål. Der 6 etager over terræn og 5 etager under terræn indeholdende et underjordisk parkeringsanlæg.

Bygningen består af mange blokke bygget ovenpå hinanden. Dette gør bygningen meget kompleks og udførelsen meget kompliceret. Udelukkende ved at anvende stål som bærende konstruktionsmateriale har det alligevel været muligt at opføre det imponerende byggeri. De bærende stålkonstruktioner består af både søjler, bjælker og gitre. Tolerancerne har været uhyre små, men med en omfattende planlægning inden udførelse har montagen været forbavsende problemfri. Et markant og synligt byggeri med omfattende brug af stål. Vanskeligt at udføre i andet materiale. Udfordrende udkragning, som dog er lykkedes.

 

HÆRVEJSBROEN
Viborg Kommune, Realdania, Entreprenør Kai Bech A/S, arkitekt Møller & Grønborg, ingeniør ISC Consulting Engineers A/S, stålentreprenør HSM INDUSTRI A/S

Rent stålbyggeri. En god løsning for den gående trafik. Broe sikrer en nem adgang til og igennem Mercantec uddannelsesinstitution. Den kantede udformning har krævet ingeniørmæssig snilde, som har resulteret i en elegant montage af broelementerne.

Hærvejsbroen danner en attraktiv forbindelse for de bløde trafikanter over jernbaneterrænet, som forbinder Viborg Baneby med midtbyen og på den måde nedbryder den barriere, som banelegemet ellers ville udgøre.

Ved at forlænge de eksisterende perroner er der adgang til Hærvejsbroen via trapper og elevator fra både Stationspladsen og perroner.

Broen er ikke bare en forbindelse mellem to punkter, men dens udformning gør den til en attraktiv passage med mulighed for ophold på selve brodækket.

HARBOE
Bygherre Harboes Bryggeri A/S, arkitekt PLH, ingeniør MOE, stålentreprenør Kecon.

Et mindre byggeri med bærende konstruktioner udført i rent stål indeholdende flere eksklusive detaljer. De skarpe liner har krævet en konstruktion som stålmaterialet løser med elegance. Konstruktionen af bygningens vifteformede udformning bliver løst med stålspær, hvortil tagbeklædning monteres.

Tagkonstruktionen bæres af cirkulære stålsøjler. De synlige cirkulære stålrør til vindafstivning er faktisk med til at understreg bygningens elegante lethed.

PORTEN TIL GELLERUP
Transform og Vandkunsten som arkitekter, Brabrand Boligforening, MOE, Give Steel, entreprenør JCN Bolig

En løsning, som måske kunne overvejes andre steder for at skabe fornyelse og forbedring af områdets udfordringer og ikke mindst arkitektur. Porten skal understrege at Gellerup er under forandring ved at nedrive en del af en boligblok og erstatte det nedrevne med en åbning i form af en port. Forhåbentlig lykkes visionen bag projektet og det skal blive spændende at følge i årene fremover.

En smart løsning hvor den 2 etager høje bærende stålkonstruktion hejses på plads i et stykke og danner basis for den færdige infill løsning.  Stålets unikke egenskaber til både at tage træk og tryk kommer i montagesituationen til sin ret på ejendommelig vis. En yderligere kompleksitet ved byggeriet er, at det er de øverste etager, som fornys. Ovenpå monteres endnu en etage.

Gitterudfyldningen er visse steder synlig, hvilket ofte savnes i mange færdige byggerier, men om det i dette byggeri er et positivt bidrag, er måske ikke så sikkert.

Alt i alt en god og fornuftig løsning.

PRISMET
Arkitekterne Køge, MOE, Kecon, Faxe Kommune

Prismet er det nye vartegn for hele oplevelsescentret Kalkparken og fremstår som en ren stålløsning, som er med til at vise stålets mangfoldige muligheder. Stålkonstruktionen opbygges som et samlesæt.

Prismet er i sin konstruktion og udførelse et unikt stykke arkitektur, der med sin konstruktion giver den besøgende fornemmelsen af at træde direkte ud i intetheden over Europas største kalkbrud.

Hovedkonstruktionen er opbygget af stålrør og -profiler med en øvre og nedre udfyldning mellem rørene af strækmetal. Glasværnet ud for dækket gør det muligt at kigge direkte ned.

TP 30
CG Jensen, Barslund, ISC, Banedanmark, Vejdirektoratet, CORE Arkitekter,

 

Et omfattende og kompliceret byggeri løst på elegant vis. Gennemtænkt og en i Danmark enestående kompositbro, hvor stålets gode egenskaber udnyttes til fulde.

Overbygningen er en komposit kassedrager, som hviler på søjler samt i alt syv tværgående rammer med et spænd på op til 36 m over motorvejen.

Broen er en jernbanebro opført og klar til højhastighedstog. Der er altså tale om en brokonstruktion dimensioneret til enorme belastninger. Opgaven kompliceres af, at broen bygges henover en befærdet motorvej under en meget lille vinkel. Samtidig er der bindinger på den færdige konstruktions øvre og nedre koter af hensyn til jernbanens mulige stigning og frihøjde mellem brounderside og vej. Dette er løst med et ingeniørmæssigt kunstgreb i form af de syv robuste stålrammer der spænder over motorvejen.