loader image

Nyheder

Dansk Stålpris 2022

mar 10, 2022 | Nyheder

”Dansk Stålpris” uddeles ved Dansk Ståldag hvert andet år for at tilskynde til kreativ og enestående brug af stål i arkitektur, byggeri og infrastruktur.

Uddelingen sker i lige år, mens ECCS’s Europæiske Stålpris uddeles i ulige år. Dansk Stålpris lægger vægt på værdier, som ligger tæt op af ECCS’s stålpris. Det vil sige et enestående design i stål, der fremhæver de mange fordele ved brug af stålkonstruktioner i byggeriet, produktionen, for økonomien og arkitekturen for de indstillede projekter. Objektet skal være placeret i Danmark og projektet enten designet, projekteret eller produceret i Danmark.

Prisen tildeles ejeren, arkitekten, ingeniøren og stålentreprenøren af et enestående projekt med markant dansk islæt, for at agte deres samarbejde og kvaliteten af deres arbejde.

DSI inviterer sine medlemmer til at indsende deres projekter til ”Dansk Stålpris” senest 31. august 2022.

Generelt om prisen
”Dansk Stålpris” uddeles af DSI hvert andet år for at fremme den kreative og enestående brug af stål i arkitektur og konstruktion i Danmark.

Kriterier for ansøgning er stålkonstruktioner opført på dansk territorium (på land eller vand) med en bygherre, som er dansk eller har kontor i Danmark.

Design eller produktion kan være sket over hele verden. Dog skal enten arkitekt, ingeniør eller entreprenør være et dansk registreret firma og hoveddelen af dette firmas arbejde skal være udført i Danmark.

Både bygninger, konstruktioner, broer og renoveringsprojekter m.m. kan indstilles. Dermed kan eksempelvis indstilles interimskonstruktioner, men ikke maskiner.

Projektet skal være afsluttet og være klar til indflytning eller ibrugtagning inden for de seneste tre kalenderår i forhold til året for prisoverrækkelsen. Det vil sige 2019-31.8.2022.

Bedømmelsesudvalg og evaluering
Projekterne bedømmes og evalueres af et bedømmelsesudvalg nedsat af DSI, som giver kandidaterne point og indstiller kandidaterne til DSI’s bestyrelse. Bestyrelsen godkender vinderen.

For at sikre en kvalificeret bedømmelse består bedømmelsesudvalget af anerkendte fagfolk (2 af hver) inden for:

– Arkitektur
– Ingeniørrådgivning (rådgivende ingeniører og læreanstalter)
– Udførende (entreprenører, værker eller grossister)

Ansøgningsprojekterne skal vurderes af bedømmelsesudvalget, som sikrer, at alle kriterier er opfyldt.

DSI’s bedømmelsesudvalg vurderer projekterne i henhold til følgende vurderingsområder, som vægtes ligeligt med point:

  • At have et nationalt format og opnå en anerkendt standard, som er værd at vise frem.
  • At være af fremragende kvalitet i sin arkitektur, struktur og konstruktion.
  • At understrege fordelene ved stål i konstruktion, produktion, økonomi og arkitektur.
  • At forbedre ståls image, fremme stålets anvendelse og være innovativt.
  • At holde sig til principperne om bæredygtighed i forhold til ressourceforbrug og at have en værdi som tiden går.

Bedømmelsesudvalget tildeler point for ovenstående områder og foreligger resultaterne for DSI’s bestyrelse sammen med en påskønnelse og validering af projekterne.

DSI’s pligter
Annoncering af prisuddeling på hjemmeside og i nyhedsbrev.

Fastlæggelse af kriterier og vurderingsområder for tildeling og uddeling af pris.

At der er et kvalificeret bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter for arkitektur, ingeniører og udførende.

Uddeling af prisen på Dansk Ståldag.

Samle fotografisk og salgsfremmende materiale til offentliggørelse.

Profilering og udbredelse af viden om stål via dansk pressemeddelelse.

Prisen
Prisen tildeles ejeren, arkitekten, ingeniøren og stålentreprenøren for et enestående projekt med dansk islæt for at agte deres samarbejde og kvaliteten af det realiserede arbejde.

Vindende hold modtager et certifikat og en mindeplade til hvert firma. Yderligere mindeplader kan bestilles på forhånd via DSI ved egenbetaling.

Prisen vil blive overrakt på Dansk Ståldag.

Tidsplan
Indsendelse af ansøgninger til DSI: 31. august 2022.
Bedømmelsesudvalg voterer: september-oktober 2022.
Prisoverrækkelse: Dansk Ståldag 10. november 2022.
Pressemeddelelse udsendt af vinder efter prisoverrækkelsen.

Ansøgningskrav
Én af parterne bag ansøgningen skal være medlem af DSI for at der kan ansøges.

Krav om dansk tilknytning for projektet og projektgruppen skal foreligge jævnfør afsnit 1.

Dokumenterne skal være sendt til dsi@steelinfo.dk inden ansøgningsfristens udløb.

Indsendelsen skal indeholde vigtige oplysninger, en kort beskrivelse og vurdering af projektet, navne på projektets bygherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør, fotografier i høj opløsning, tegninger og tekniske data, som beskrevet efterfølgende.

Disse dokumenter er til offentliggørelse og skal derfor være af bedste kvalitet og fri for ophavsret og afgifter.

Basisoplysninger
– Navn og lokalitet af projektet (firmanavn af ansøgning, adresse, kontaktperson, telefon og e-mail).
– Navn og adresse af rådgivende ingeniørfirma, arkitektfirma, stålentreprenør, bygherre.
– Vigtigste data og tekniske oplysninger som involverede firmanavne, konkurrenceform, anlægsbudget, datoen for byggestart, afslutningen og indvielse, dimensioner, tonnage, vigtigste statiske principper, produktionssted, transportform, bæredygtighed, levetid, korrosionsbeskyttelse, brandsikkerhedsløsning mm.
– Derudover bygningskoncept, funktion og arkitektur.

Projektbeskrivelse
Indeholdende en kort beskrivelse af strukturen (konstruktion og arkitektur), ejerens / arkitektens / rådgivernes program, en forklaring af, hvordan konstruktionen opfylder vurderingsområderne, som beskrevet under punkt 2. Teksten skal være max 1 A4-side og være skrevet på dansk.

Fotografier
12 stk. fotografier i høj opløsning i elektronisk format fra både byggeperioden og af det afsluttede projekt skal fremsendes. Billeder skal vise både interiør og eksteriør af bygningen. Billedtekster skal medtages. Deltageren skal have rettigheder til alt materiale, der skal offentliggøres i forbindelse med præsentation af projektet, således at det frit kan anvendes af DSI til bl.a. præsentationer, offentliggørelse, brochure og hjemmeside mm. Eventuelle gebyrer eller royalties forbundet med disse offentliggørelser er ansøgeren ansvarlig for. DSI forbeholder sig ret til gratis brug af alle fotos og materialer indsendt til salgsfremmende formål.

Tegninger
Situationsplan, vigtigste opstalter, tværsnit og typiske grundplaner (1:100 eller 1:200). Desuden typiske og innovative detaljer, tilslutning facade – tag, typisk stålkonstruktion detaljer (detaljer i 1:5, 1:10, 1:20 eller 1:50) og 3D-axonometry af stålkonstruktionen. Alle tegninger skal præsenteres i elektronisk format.

Præsentation
Der indsendes en præsentation i form af Power Point gerne suppleret med video. Præsentationen må maksimalt vare 5 minutter. Den kan indeholde en kort kommentar og/eller musikalsk baggrund til brug bl.a. på eventuel udstilling og fremvisning ved Dansk Ståldag.

Kontakt
Disse regler er blevet oprettet af DSI. For yderligere information kontakt:

Sekretariatschef Jørn Nielsen
Dansk Stålinstitut
Gydevang 39-41
3450 Allerød
Tlf.: +45 66 13 08 88
E-mail: dsi@steelinfo.dk

Seneste Nyt