loader image

Arrangementer

EN1090 Udførelse

maj 24, 2023 | Nyheder

Udførelse af stålkonstruktioner efter EN 1090

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til ingeniører, teknikere og arkitekter, der projekterer eller fremstiller stålkonstruktioner og/eller fører tilsyn med udførelsen af stålkonstruktioner.

Formål
Kursets formål er at gøre deltagerne bekendt med de gældende regler og krav til udførelse af stålkonstruktioner, samt sætte deltagerne i stand til at udarbejde arbejdsbeskrivelser for stålkonstruktioner efter DS/EN 1090-2:2018. Desuden vil deltagerne få et basalt kendskab til certificeringskravene efter DS/EN 1090-1:2012.

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i udførelse af stålkonstruktioner efter DS/EN 1090 og sammenhængen til Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993) gennemgås kort.

Ved kurset gennemgås overordnet de enkelte dele i den reviderede DS/EN 1090-2:2018, og nogle af de vigtigste afvigelser i forhold til den tidligere standard DS/EN 1090-2:2011. Dele af DS/EN 1090-4:2018 vil blive berørt.

Endelig gennemgås de minimale krav, som den projekterende bør stille i forbindelse med udførelse af stålkonstruktioner.

Derudover vil kravene til certificering efter DS/EN 1090-1 kort blive berørt.

Indgående kendskab til disse standarder er ikke nødvendig. For at få det fulde udbytte af kurset er det hensigtsmæssigt med et vist kendskab til projektering og udførelse af stålkonstruktioner.

Det vil være en fordel at medbringe standarden DS/EN 1090-1:2012 og DS/EN 1090-2:2018

 Emner

 • Sammenhæng mellem DS/EN 1090-2 og Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993)
 • Udførelsesklasser – nationale krav i DK, S, N, UK og D
 • Forberedelse
 • Boltesamlinger
 • Svejste samlinger
 • Tolerancer
 • Montage
 • Overfladebehandling
 • Test
 • Dokumentationskrav
 • Generel note
 • Sammenhæng mellem bips og DS/EN 1090-2
 • Certificeringskravene efter DS/EN 1090-1

  Kursusmateriale
  Et kursuskompendium bestående af det anvendte præsentationsmateriale udleveres ved kursusstart. Kursusmaterialet er udformet på engelsk.

  Undervisere
  Kristian Lund Jepsen, Rambøll
  Peter Holmstrøm, Rambøll

  Kort beskrivelse af underviserne

  Kristian er civilingeniør (M) og er ans t i Rambøll Oil & Gas i Esbjerg. Han har igennem mere end 10 år haft hovedansvar for implementering af EU Direktiver, herunder PED, ATEX og
  Maskindirektivet, i firmaets interne retningslinjer og har gennem årene afviklet et større antal kurser internt i firmaet lige såvel som ekstern.
  Kristian har stået for udarbejdelse af fabrikations specifikationer, herunder svejsning og NDT spe-
  cifikationer, indenfor trykbærende rørsystemer og bærende stål konstruktioner for adskillige olie-
  selskaber og projekter. Han virker også som særlig sagkyndig i forbindelse med bl.a. PED, ISO 3834
  og EN 1090-1 ved DANAK akkreditering af bemyndigede organer og certificerende selska- ber.

  Peter er civilingeniør (B) og er ansat som senior ingeniør i Transport i Rambøll i København. Han
  har mere end 10 års erfaring med design, udbudsbeskrivelser og udførelse af stålkonstruktioner
  herunder broer, antennemaster og højspændingsmaster. Han har indgående kendskab til udarbej- delse
  af arbejdsbeskrivelser og de bagved liggende normer. Peter har væ at definere de
  danske vejregler for udførelse af stålbroer siden indførelsen af EN 1090.

  Dato
  4. oktober  2023 kl. 9.00-16.30 i Allerød

  Pris
  3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer
  4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

  Seneste Nyt