loader image

Om Dansk Stålinstitut

Hvem er Dansk
Stålinstitut

Dansk Stålinstitut arbejder for at fremme brugen af stål i Danmark indenfor byggeri, anlæg og industri. Dette sker blandt andet gennem øget kendskab til stålets tekniske, funktionelle og økonomiske fordele og anvendelsesmuligheder.

DSI arbejder i området mellem rådgiverbranchen – stålbranchen – byggebranchen for at sikre at viden transformeres mellem brancherne til gavn for medlemmerne. Dette gøres ved information, møder og afholdelse af kurser indenfor stål og stålbyggeri.

Dansk Stålinstitut har til formål gennem sine aktiviteter

at styrke stålets image til gavn for private og offentlige bygherrer, rådgivere, entreprenører og producenter af bærende stålkonstruktioner +

at udbrede

kendskabet til stål og dets alsidige anvendelsesmuligheder

at fremme

videnskabelige, teknologiske og uddannelsesmæssige formål

at formidle

og sprede viden om stål via informationsvirksomhed

at etablere

kontakter til nationale og internationale instituttet og interesseorganisationer

Arrangementer og aktiviteter

  • Dansk Ståldag, som holdes hvert år i november.
  • Dansk Spuns og Rammedag
  • Temadage
  • Byggepladsbesøg og virksomhedsbesøg
  • Udsendelse og formidling af information omkring stål

Udvalg

  • Tyndplade Gruppen, som særskilt tager sig af tyndpladeområdet.
  • Stål Gruppen, som særskilt tager sig af bærende konstruktioner.
  • Junior Gruppen, som laver praktiske arrangementer indenfor stål.
  • Spuns– og Ramme Gruppen, skal styrke danske firmaer nationalt og internationalt.

ECCS

DSI repræsenterer Danmark rent internationalt i ECCS (European Convention for Constructional Steelwork). ECCS´s tekniske komiteer arbejder blandt andet med stål, tyndplade, komposit, aluminium, brand m.m.

Kurser

Der afholdes kurser for at sikre at danske virksomheder er updateret indenfor stålområdet.
Kurserne afholdes både som åbne og tilrettede efter den enkelte virksomhed.

Bliv medlem
og opnå fordele

Dansk Stålinstituts Bestyrelse

Dansk Stålinstitut blev stiftet i 1984, og har i dag medlemmer fra alle områder fra producent til bygherre.

Jørn Nielsen

Jørn Nielsen

Sekretariatschef

Dansk Stålinstitut

Henrik Polk

Henrik Polk

Teknisk Direktør samt næstformand

COWI A/S

 Odd Pedersen

Odd Pedersen

Lead design architect. Henning Larsen A/S

Karsten Pedersen

Karsten Pedersen

Adm. Dir.

J. Langkjær Stålbyg A/S

John Strandfeldt

John Strandfeldt

Partner og forretningsområdechef hos Arkitema

Jørgen Hellesøe Mathiesen

Jørgen Hellesøe Mathiesen

Direktør

Kai Andersen A/S

 Mogens G. Nielsen

Mogens G. Nielsen

Chefrådgiver

Rambøll A/S

Lars Christensen

Lars Christensen

Lektor

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Alex Mørch-Petersen

Alex Mørch-Petersen

Adm. Dir. samt bestyrelsesformand

ArcelorMittal A/S,

Bestyrelse