loader image

Spuns- & Rammedag

Dansk Spuns- & Rammedag

Spuns- & Ramme Gruppen er oprettet for at styrke danske firmaer indenfor spuns og ramning, det være sig nationalt som internationalt og gælder både udførende som rådgivende firmaer.

Gruppen ønsker at skabe kontakter mellem branchens aktører gennem møder og afholdelse af Dansk Spuns- & Rammedag.

Arrangør

Spuns- & Ramme Gruppen
Gydevang 39-41
3450 Allerød

Spørgsmål og kontakt

Se om dit firma er medlem

SPUNS- & RAMMEDAG

Spuns- & Rammegruppen arrangerer

Dansk Spuns- & Rammedag 2023

12. oktober 2023

Spuns- & Ramme Gruppen er oprettet for at styrke danske firmaer indenfor spuns og ramning, det være sig nationalt som internationalt og gælder både udførende som rådgivende firmaer.

Gruppen ønsker at skabe kontakter mellem branchens aktører gennem møder og afholdelse af Dansk Spuns- & Rammedag.

 

Års ståldages program kan hentes som PDF-filer herunder.

  • 09.00
  • Velkomst og forplejning

Om Engholmene
Jesper Nedergaard, Munck

Afgang i bus

Byggepladsbesøg ved Engholmene m.m.
Guider fra Munck

  • 12.00
  • Frokost

Hanstholm Havn som CO2 terminal
Søren Zohnesen, Hanstholm Havn

Oxagan Port
40 kt spuns til etablering af the Line

Esbjerg Havn, Igangværende og kommende projekter
Jesper Jørgensen, Esbjerg Havn

  • 14.30
  • Kaffepause

Rammed and drllled steel piles as support and foundation structures for demanding ground conditions
Sondre Smeland, SSAB

Sprængning af 20 km tunnel nær Nuuk
Rasmus Johannsen, Niras, og Fredrik Persson, AFRY

  • 16.00

Afslutning

  • info
  • Spørgsmål og kontakt

Kontakt info

Jørn Nielsen
T: +45 23 44 81 88
E: dsi@steelinfo.dk

Mødested

  • HUSK!!

Hjelm+hagerem, vest,
sikkerhedssko og -briller!

Arrangør
Spuns- & Ramme Gruppen
Gydevang 39-41
3450 Allerød

GET STARTED

0$

Tak for din tilmelding.

Ja-tak, jeg deltager til Dansk Spuns- & Rammedag 2023

You need to select an item to continue

Dansk Spuns- & Rammedag 2023

The final estimated price is :

Skriv navn og email på alle deltagere

Fakturaoplysninger

Jeg forventer at betale på følgende måde:

Summary

Quantity Price
Discount :
Total :

Dansk Spuns- & Rammedag

Tidligere

Spuns- & Rammedage

Tidligere års Spuns- & Rammedage kan hentes som PDF-filer herunder.