loader image

Environmental Product Declaration

EPD

Environmental Product Declaration (miljøvaredeklaration).

En EPD er et dokument, hvor du kan finde oplysninger om et bestemt byggemateriales indvirkning på miljøet. Disse oplysninger er præsenteret på en standardiseret måde, som gør det meget nemmere at sammenligne forskellige materialer. Oplysningerne kan f.eks. bruges ved vurderingen af en bygnings niveau i forbindelse med en bygningscertificeringsordning.

Virksomhedernes EPD’er kan hentes på de medlemmernes egne hjemmesider.