loader image

KURSER FOR ERHVERVSLIVET

Kurser som er relevante for stålbranchen

Dansk Stålinstitut afholder kurser, som er målrettet viden der gavner virksomheden og styrker din karriere.

Ring bare hvis spørgsmål.

Kurser udbydes efter behov

Send besked til DSI hvis du er interesseret i at komme med på et kursus

Ring bare hvis spørgsmål.

Se nedenstående kurser for inspiration:

Selvstudie: ESDEP kursusprogram

Svejsning af stålkonstruktion

Tilsyn af stålkonstruktion

Udførelse af stålkonstruktioner

Valg af materiale til offshore/onshore

Design af stål til bygningskonstruktioner

Structural Material Selection offshore/onshore

Selvstudie: ESDEP kursusprogram

ESDEP The European Steel Design Education Programme

Det gamle esdep program kan stadig bruges til at genopfriske viden om stål og i mange tilfælde kan det tilføre ny viden om stål.

Programmet er omfattende og det kan virke helt uoverskueligt at gå i gang med. Derfor tilbyder DSI at fremsende en pdf. udgave af hver enkelt Working Group. En WG hver måned. Det skulle give tid til at komme igennem programmet.

Sammen med WG sendes også supplerende JRC rapporter m.m.

indhold

 • WG 1 : STEEL CONSTRUCTION

 • WG 2 : APPLIED METALLURGY

 • WG 3 : FABRICATION AND ERECTION

 • WG 4 : PROTECTION

 • WG 5 : COMPUTER AIDED DESIGN (udgår)

 • WG 6 : APPLIED STABILITY

 • WG 7 : ELEMENTS

 • WG 8 : PLATES AND SHELLS

 • WG 9 : THIN-WALLED CONSTRUCTION

 • WG 10 : COMPOSITE CONSTRUCTION

 • WG 11 : CONNECTION DESIGN: STATIC LOADING

 • WG 12 : FATIGUE

 • WG 13 : TUBULAR STRUCTURES

 • WG 14 : STRUCTURAL SYSTEMS: BUILDINGS

 • WG 15 : STRUCTURAL SYSTEMS: OFFSHORE, BRIDGES

 • WG 16 : STRUCTURAL SYSTEMS: REFURBISHMENT

 • WG 17 : SEISMIC DESIGN

 • WG 18 : STAINLESS STEEL

 • WG 19 : GEOTECHNICAL (JRC)

 • WG 20 : GLASS (JRC)

 • WG 21 : FLOOR (JRC)

 • WG 22 : ZINK (JRC)

 • WG 23 : FACTS FOR STEEL BUILDINGS (AISC)

 • WG 24 : NAVY STEELWORKER

 • WG 25 : ARCHITECTS GUIDE (AISC)

 • WG 26 : Fail No More

Priser:

WG fremsendt pr. e-mail som pdf. er gratis.

For ikke-medlemmer tillægges et startgebyr på DKK 6.000,- ex. moms.

Særligt for studerende:
WG fremsendt pr. e-mail som pdf. er gratis.

Svejsning af stålkonstruktion

Kurset giver deltagerne et væsentlig grundlag for at kunne beregne og vælge korrekt svejsesøm og valgets videre konsekvenser. Nok så væsentligt er forståelsen på tværs af brancherne mellem rådgiver og udførende. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, enten fra en udførende eller rådgivende virksomhed.

indhold

Rådgiver:

 • Beregning af en forskydningspåvirket kantsøm.
 • Beregning af en kantsøm i en trækpåvirket endepladesamling.
  Slagsejhed.
 • Beregning af en forskydningspåvirket delvis gennemsvejst stumpsøm.
 • Beregning af en delvis gennemsvejst stumpsøm i en trækpåvirket endepladesamling.
 • Beregning af en stumpsøm.
 • Priskonsekvens af valg af svejsesøm.
 • Krav vedrørende lagdelingskontrol.
 • Krav til svejsesømmens udførelsesklasse og hvordan disse krav formidles til værksted.
 • Priskonsekvens af valg af udførelsesklasse

Værksted

 • Krav til svejsekoordinering.
 • Krav til svejsekontrol samt forberedelse.
 • Godkendte svejseprocedurer (WPS-er).
 • Krympespændinger og deformationer.
 • Mulige alternative svejsesømme.
 • Udmattelse i svejsning.
 • Højstyrkestål og svejsning.
 • Udformning af samling.
 • Støbegods og svejsning.

  Undervisere:

  • Thomas Hansen, NIRAS A/S.
  • Peter Krabbe-Christensen, FORCE Technology

  Begge undervisere har et indgående kendskab
  til stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

  VARIGHED

  Heldagskursus kl. 9-16
  Morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

  Pris:

  3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer

  4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

  • Afholdes den 5. december 2023 i Allerød

  Tilsyn af stålkonstruktion

  Kurset giver forståelse for de færdigheder som den rådgivende ingeniør, værksted og montageleder skal tage hensyn til i forbindelse med tilsyn af stålkonstruktion. Nok så væsentligt er forståelsen på tværs af brancherne mellem rådgiver, udførende og tilsyn. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, enten fra en udførende eller rådgivende virksomhed.

  indhold

  Tilsyn/auditering, kontrol, inspektion og udførelsesdokumentationen iht. FPC systemet og EN 1090 – producent, bygherrerådgiver og 3. parts uafhængig kontrolinstans. Udfærdigelse, udførelse og dokumentation – kvalitetsplaner, inspektions- og testplaner, kontrolrapporter

  EMNER :

  • Udførelse iht. DS/EN 1090-2, FPC systemer og EXC- klasser.
  • CE-mærkning og opfølgning på dette med FPC mv. fra prækvalifikation til udførelse.
  • Stålmaterialer: Ordre, indkøb, varemodtagelse, certifikater og håndtering på værksted og på pladsen.
  • Sporbarhed.
  • Tildannelse af stål – herunder geometri, huller mv.
  • Svejse-koordinator, -planer, -certifikater, WPS’er, tilsatsmaterialer mv. i forbindelse med svejsning.
  • Omfang og resultater af NDT.
  • Forbehandling inden overfladebehandling.
  • Overfladebehandling, herunder lagtykkelser.
  • Montage, herunder boltetilspænding, svejsning og reparation af overfladebehandling på pladsen.
  • QA/Dokumentation – herunder overensstemmelseserklæring og ydeevnedeklaration.

  DATO
  5. oktober 2023 kl. 9-16 i Allerød
  morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

    UNDERVISERE :

    • Henrik Kortermann Hansen – Rambøll
    • Kristian Lund Jepsen – Rambøll

    Begge undervisere har et indgående kendskab til stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

    VARIGHED

    Heldagskursus kl. 9-16
    morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

    Pris:

    3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer

    4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

    TILMELDING
    Senest to uger før aĬoldelse.
    Send tilmelding til dsi@steelinfo.dk med oplysning om fakturaadresse og evt. EAN nr.

    • Afholdes den 5. oktober 2023 i Allerød

    Udførelse af stålkonstruktioner

    Kursets formål er, at gøre deltagerne bekendt med de gældende regler og krav til udførelse af stålkonstruktioner, samt sætte deltagerne i stand til at udarbejde arbejdsbeskrivelser for stålkonstruktioner efter DS/EN 1090-2:2018. Desuden vil deltagerne få et basalt kendskab til certificeringskravene efter DS/EN 1090-1:2012.

    indhold

    Målgruppe
    Kurset henvender sig primært til ingeniører, teknikere og arkitekter, der projekterer eller fremstil-ler stålkonstruktioner og/eller fører tilsyn med udførelsen af stålkonstruktioner.

    Formål
    Kursets formål er, at gøre deltagerne bekendt med de gældende regler og krav til udførelse af stålkonstruktioner, samt sætte deltagerne i stand til at udarbejde arbejdsbeskrivelser for stålkon-struktioner efter DS/EN 1090-2:2018. Desuden vil deltagerne få et basalt kendskab til certifice-ringskravene efter DS/EN 1090-1:2012.

    Indhold
    Kurset tager udgangspunkt i udførelse af stålkonstruktioner efter DS/EN 1090 og sammenhængen til Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993) gennemgås kort.
    Ved kurset gennemgås overordnet de enkelte dele i den reviderede DS/EN 1090-2:2018, og nogle af de vigtigste afvigelser i forhold til den tidligere standard DS/EN 1090-2:2011. Dele af DS/EN 1090-4:2018 vil blive berørt.
    Endelig gennemgås de minimale krav, som den projekterende bør stille i forbindelse med udførelse af stålkonstruktioner.
    Derudover vil kravene til certificering efter DS/EN 1090-1 kort blive berørt.
    Indgående kendskab til disse standarder er ikke nødvendig. For at få det fulde udbytte af kurset er det hensigtsmæssigt med et vist kendskab til projektering og udførelse af stålkonstruktioner.
    Det vil være en fordel at medbringe standarden DS/EN 1090-1:2012 og DS/EN 1090-2:2018

    Derudover vil kravene til certificering efter DS/EN 1090-1 kort blive berørt.

    Indgående kendskab til disse standarder er ikke nødvendig. For at få det fulde udbytte af kurset er
    det hensigtsmæssigt med et vist kendskab til projektering og udførelse af stålkonstruktioner.
    Det vil være en fordel at medbringe standarden DS/EN 1090-1:2012 og DS/EN 1090-2:2018

    Emner

    • Sammenhæng mellem DS/EN 1090-2 og Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993
    • Udførelsesklasser – nationale krav i DK, S, N, UK :
    • Forberedelse
    • Boltesamlinger
    • Svejste samlinger
    • Tolerancer
    • Montage
    • Overfladebehandling
    • Test
    • Dokumentationskrav
    • Generel note
    • Sammenhæng mellem bips og DS/EN 1090-2
    • Certificeringskravene efter DS/EN 1090-1

    Kursusmateriale
    Et kursuskompendium bestående af det anvendte præsentationsmateriale udleveres ved kursus-start. Kursusmaterialet er udformet på engelsk.

    Undervisere:

    • Kristian Lund Jepsen, Rambøll
    • Peter Holmstrøm, Rambøll

    Begge undervisere har et indgående kendskab
    til stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

    Kort beskrivelse af underviserne:

    Kristian er civilingeniør (M) og er ansat i Rambøll Energi i Esbjerg. Han har igennem mere end 15 år haft hovedansvar for implementering af EU Direktiver, herunder PED, ATEX og Maskindirektivet, i firmaets interne retningslinjer og har gennem årene afviklet et større antal kurser internt i firmaet lige såvel som ekstern.

    Kristian har stået for udarbejdelse af fabrikations specifikationer, herunder svejsning og NDT specifikationer, indenfor trykbærende rørsystemer og bærende stål konstruktioner for adskillige energiselskaber og projekter. Han virker også som særlig sagkyndig i forbindelse med bl.a. PED, ISO 3834 og EN 1090-1 ved DANAK akkreditering af bemyndigede organer og certificerende selskaber.

    Peter er civilingeniør (B) og er ansat som senior ingeniør i Transport i Rambøll i København. Han
    har mere end 10 års erfaring med design, udbudsbeskrivelser og udførelse af stålkonstruktioner
    herunder broer, antennemaster og højspændingsmaster. Han har indgående kendskab til udarbej- delse
    af arbejdsbeskrivelser og de bagved liggende normer. Peter har væ at definere de
    danske vejregler for udførelse af stålbroer siden indførelsen af EN 1090.

    Tilmelding
    Senest to uger før afholdelse.
    Send tilmelding til dsi@steelinfo.dk med oplysning om fakturaadresse og evt. EAN nr. Brug gerne tilmeldingsblanketten.

    Varighed

    Heldagskursus kl. 9-16
    morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

    Pris:

    3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer

    4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

    • Afholdes den 4. oktober 2023 i Allerød

    Valg af materiale til offshore/onshore

    Kurset giver indsigt i stålets egenskaber, der giver grundlag for korrekt valg af stålmateriale til opfyldelse af de krav den enkelte stålkonstruktion måtte kræve. Nok så væsentligt er forståelsen på tværs af brancherne mellem rådgiver og udførende. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, enten fra udførende eller rådgivende virksomhed.

    indhold

    EMNER :

     • Generelt – jern og stål, Stålfremstilling
     • Tests ved fremstillingen af stål
     • Parametre i valg af stål til konstruktioner
     • Materiale betegnelser (designations) for europæiske stål og DNV-GL NV stål
     • De forskellige typer konstruktionsstål (EN 10025-1/2/3/4/5/6, EN 10225, EN 10210, EN 10219, DNV GL (NV stål) – styrker og svagheder
     • Legerings elementer og uønskede forureninger i stål
     • Stål for bolte, pin-bolte, dorne, aksler (ISO 898-1/2, EN 10083)
     • Krav – stål til galvanisering, z-stål, service temperatur, svejsbarhed
     • Firma standarder – Maersk Oil, NORSOK mv.
     • Valg af kulstofstål – Eurocode metode, ISO 19900 metode, andre metoder
     • Rustfri stål – ferritiske, austenitiske, super austenitiske, martensitiske, duplex og super duplex typerne, rustfri bolte materialer
     • Korrosions mekanismer ved de rustfri stål kvaliteter (pitting, spaltekorrosion, klorid induceret spændingskorrosion)
     • Kriterier omkring valg af rustfri materialer (miljø og temperatur, kosmetiske hensyn, m.v.)
     • Faldgruber i forbindelse med valg af rustfrit stål
     • Anbefalinger omkring valg af rustfrit stål
     • Aluminium – betegnelser/nummer system, marine typer af aluminium, valg af aluminium
     • Anbefalinger – specielle områder/anvendelser (caissons, helideck, beboelse, trapper, risteværk, gelændere)
     • Materiale substitution
     • Overfladebehandling (eksklusive maling) – varmforzinkning, peening, anodisering
     • Materiale certifikater – typer og krav. Læsning af certifikaterne, evt. verifikation af certifikat værdierne (PMI, hårdhedstests, OES/XRF)

    UNDERVISERE :

    • Kristian Lund Jepsen, Rambøll A/S
    • Per Grumsen, Rambøll A/S

    Begge undervisere har et indgående kendskab til on- og offshore stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år

    VARIGHED

    Heldagskursus kl. 9-16
    morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

    Pris:

    3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer

    4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

    TILMELDING
    Senest to uger før afoldelse.

    • Afholdes den 6. oktober 2023 i Allerød

    Design af stål til bygningskonstruktioner

    Kurset giver indsigt i de vigtigste forhold som den projekterende ingeniør, rådgiver såvel som udførende. skal tage hensyn til i forbindelse med design af stål til bygningskonstruktioner. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, mindst fra ingeniøruddannelserne.

    indhold

    Med udgangspunkt i et tænkt byggeri vises hvordan projekteringsopgaven kan gribes an:

    • Designforudsætninger (normer og standarder)
    • Belastninger og kombinationer
    • Konstruktionsudformning – statiske system
    • Valg af materialer og udførelsesklasser
    • Robusthed
    • Valg af tværsnit
    • Bøjning, nedbøjning, stabilitet, svingning
    • Eftervisning af deformations- og spændingskriterier
    • Eftervisning af komfortkriterier
    • Optimering af konstruktion
    • Samlingsdetaljer
    • Understøtninger
    • Montage og midlertidige understøtninger
    • Kontakt med værksted, arbejdstegninger
    • Tilsyn

    Der suppleres med flere konkrete beregningseksempler som kursister kan anvende efter kurset.

    Der udleveres en kursusmappe. Derudover opfordres kursusdeltagerne til at medbringe Teknisk Ståbi.

    UNDERVISERE

    Carsten Plum, ES-Consult
    har et indgående kendskab til stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

    TILMELDING

    Send tilmelding til dsi@steelinfo.dk med oplysning om fakturaadresse og evt. EAN nr.

    PRIS

    3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer
    4.950,-  ekskl. moms for ikke medlemmer

    • Dato ikke fastlagt endnu

    Structural Material Selection offshore/onshore

    This Course in Structural Material Selection helps the engineer choose the correct steel material for a steel structure. A describtion of some of the different steel types, stainless steel and aluminum will be given. Different company standards and national standards will also be discussed.
    Participants are expected to allready have some experience with design af steel structures.

    contents

    • Generic Material Selection
    • Steel Manufacturing
    • Tests during manufacturing of steels
    • Parameters in steel selection
    • Material designations
    • Steel types
    • Alloying elements & unwanted
    • impurities
    • Steels for bolts, pin bolts, etc.
    • Requirements to steels
    • Company Standards (selected ones)
    • Carbon steel selection
    • Stainless steel
    • General
    • Corrosion mechanisms
    • Criteria for selection /
    • recommendations
    • Pittfalls
    • Aluminium
    • General
    • Numbering system
    • Selection recommendations
    • Recommendations – specific areas /
    • applications
    • Material substitutions
    • Surface treatment
    • Material certificates

    TEACHERS

    Kristian Lund Jepsen, Rambøll A/S
    Per Grumsen, Rambøll A/S
    Both teachers have a deep knowledge to offshore and onshore steel structures and materials for these.

    REGISTRATION

    Make your registration not later than two weeks before by sending the registration form to dsi@steelinfo.dk.

    PRICE

    DKK 3.950,- ekskl. VAT for members of DSI
    DKK 4.950,-  ekskl. VAT for non-members

    • Dato ikke fastlagt endnu

    kurser