loader image

KURSER FOR ERHVERVSLIVET

Kurser som er relevante for stålbranchen

Dansk Stålinstitut afholder kurser, som er målrettet viden der gavner virksomheden og styrker din karriere.

Ring bare hvis spørgsmål.

Klik på nedenstående kurser for inspiration:

Selvstudie: ESDEP kursusprogram

Svejsning af stålkonstruktion

Svejste knudepunkter

Tilsyn af stålkonstruktion

Udførelse af stålkonstruktioner

Valg af materiale til offshore/onshore

Design af stål til bygningskonstruktioner

Structural Material Selection offshore/onshore

Beregning af højprofil tagkonstruktion

Selvstudie: ESDEP kursusprogram

ESDEP The European Steel Design Education Programme

Det gamle esdep program kan stadig bruges til at genopfriske viden om stål og i mange tilfælde kan det tilføre ny viden om stål.

Programmet er omfattende og det kan virke helt uoverskueligt at gå i gang med. Derfor tilbyder DSI at fremsende en pdf. udgave af hver enkelt Working Group. En WG hver måned. Det skulle give tid til at komme igennem programmet.

Sammen med WG sendes også supplerende JRC rapporter m.m.

indhold

 • WG 1 : STEEL CONSTRUCTION

 • WG 2 : APPLIED METALLURGY

 • WG 3 : FABRICATION AND ERECTION

 • WG 4 : PROTECTION

 • WG 5 : COMPUTER AIDED DESIGN (udgår)

 • WG 6 : APPLIED STABILITY

 • WG 7 : ELEMENTS

 • WG 8 : PLATES AND SHELLS

 • WG 9 : THIN-WALLED CONSTRUCTION

 • WG 10 : COMPOSITE CONSTRUCTION

 • WG 11 : CONNECTION DESIGN: STATIC LOADING

 • WG 12 : FATIGUE

 • WG 13 : TUBULAR STRUCTURES

 • WG 14 : STRUCTURAL SYSTEMS: BUILDINGS

 • WG 15 : STRUCTURAL SYSTEMS: OFFSHORE, BRIDGES

 • WG 16 : STRUCTURAL SYSTEMS: REFURBISHMENT

 • WG 17 : SEISMIC DESIGN

 • WG 18 : STAINLESS STEEL

 • WG 19 : GEOTECHNICAL (JRC)

 • WG 20 : GLASS (JRC)

 • WG 21 : FLOOR (JRC)

 • WG 22 : ZINK (JRC)

 • WG 23 : FACTS FOR STEEL BUILDINGS (AISC)

 • WG 24 : NAVY STEELWORKER

 • WG 25 : ARCHITECTS GUIDE (AISC)

 • WG 26 : Fail No More

Priser:

WG fremsendt pr. e-mail som pdf. er gratis.

For ikke-medlemmer tillægges et startgebyr på DKK 6.000,- ex. moms.

Særligt for studerende:
WG fremsendt pr. e-mail som pdf. er gratis.

Svejsning af stålkonstruktion

Kurset giver deltagerne et væsentlig grundlag for at kunne beregne og vælge korrekt svejsesøm og valgets videre konsekvenser. Nok så væsentligt er forståelsen på tværs af brancherne mellem rådgiver og udførende. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, enten fra en udførende eller rådgivende virksomhed.

indhold

Rådgiver:

 • Beregning af en forskydningspåvirket kantsøm.
 • Beregning af en kantsøm i en trækpåvirket endepladesamling.
 • Slagsejhed.
 • Beregning af en forskydningspåvirket delvis gennemsvejst stumpsøm.
 • Beregning af en delvis gennemsvejst stumpsøm i en trækpåvirket endepladesamling.
 • Beregning af en stumpsøm.
 • Priskonsekvens af valg af svejsesøm.
 • Krav vedrørende lagdelingskontrol.
 • Krav til svejsesømmens udførelsesklasse og hvordan disse krav formidles til værksted.
 • Priskonsekvens af valg af udførelsesklasse

Værksted

 • Krav til svejsekoordinering.
 • Krav til svejsekontrol samt forberedelse.
 • Godkendte svejseprocedurer (WPS-er).
 • Krympespændinger og deformationer.
 • Mulige alternative svejsesømme.
 • Udmattelse i svejsning.
 • Højstyrkestål og svejsning.
 • Udformning af samling.
 • Støbegods og svejsning.

  Undervisere:

  • Thomas Hansen, NIRAS A/S.
  • Peter Krabbe-Christensen, FORCE Technology

  Begge undervisere har et indgående kendskab til svejsning af stålkonstruktioner og har under-vist i adskillige år.

  VARIGHED

  Heldagskursus kl. 9-16.30
  Morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

  Pris:

  3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer (fysisk)

  3.450,-ekskl. moms ved online for medlemmer (online)

  4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

  • Afholdes den 23. maj 2024 i Aahus hhv. online via MS Teams

  Svejste knudepunkter

  Kurset giver deltagerne en grundlæggende forståelse for svejsning og valg af svejsemetoder. Deltagerne får indsigt i valg og vurdering af materialer i forbindelse med svejsning samt den nødvendige dokumentation. Desuden vil der være gennemgang af svejsefejl samt destruktive og ikke destruktive test. Kurset skaber god forståelse for senere deltagelse i kurset Svejsning af stålkonstruktioner.

  Kurset afholdes via MS Teams på engelsk

  indhold

  Program:

  • Welcome and Introduction
  • Cutting and Groove preparation
  • Welding Processes
  • Welding induced stresses and deformation
  • Execution challenges
  • Alloying elements in steel and filler materials
  • WPS and WPQR
  • Welding defects
  • Destructive Testing
  • Non-Destructive Testing
  • Quality management requirements
  • Introduction to EN 1090-2, ISO 3834, DNV and Norsok rules

  Undervisere:

  • Steen Ussing, COWI

  • Michael Joachim Andreassen, COWI

  Begge undervisere har et indgående kendskab til både svejsning og stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

   Praktisk infomation

   Kurset holdes i samarbejde med Norge og Sverige og foregår på engelsk. Deltagelse sker via MS Teams. Link sendes til deltagerne på forhånd.

   Login fra kl. 8.50
   Link sendes på forhånd

   Pris:

   3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer

   4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

   • 29. februar 2024 kl. 9-16.30

   Tilsyn af stålkonstruktion

   Kurset giver forståelse for de færdigheder som den rådgivende ingeniør, værksted og montageleder skal tage hensyn til i forbindelse med tilsyn af stålkonstruktion. Nok så væsentligt er forståelsen på tværs af brancherne mellem rådgiver, udførende og tilsyn. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, enten fra en udførende eller rådgivende virksomhed.

   indhold

   Tilsyn/auditering, kontrol, inspektion og udførelsesdokumentationen iht. FPC systemet og EN 1090 – producent, bygherrerådgiver og 3. parts uafhængig kontrolinstans. Udfærdigelse, udførelse og dokumentation – kvalitetsplaner, inspektions- og testplaner, kontrolrapporter

   EMNER :

   • Udførelse iht. DS/EN 1090-2, FPC systemer og EXC- klasser.
   • CE-mærkning og opfølgning på dette med FPC mv. fra prækvalifikation til udførelse.
   • Stålmaterialer: Ordre, indkøb, varemodtagelse, certifikater og håndtering på værksted og på pladsen.
   • Sporbarhed.
   • Tildannelse af stål – herunder geometri, huller mv.
   • Svejse-koordinator, -planer, -certifikater, WPS’er, tilsatsmaterialer mv. i forbindelse med svejsning.
   • Omfang og resultater af NDT.
   • Forbehandling inden overfladebehandling.
   • Overfladebehandling, herunder lagtykkelser.
   • Montage, herunder boltetilspænding, svejsning og reparation af overfladebehandling på pladsen.
   • QA/Dokumentation – herunder overensstemmelseserklæring og ydeevnedeklaration.

   DATO
   5. oktober 2023 kl. 9-16 i Allerød
   morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

     UNDERVISERE :

     • Henrik Kortermann Hansen – Rambøll
     • Kristian Lund Jepsen – Rambøll

     Begge undervisere har et indgående kendskab til stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

     VARIGHED

     Heldagskursus kl. 9-16
     morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

     Pris:

     3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer

     4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

     TILMELDING
     Senest to uger før aĬoldelse.
     Send tilmelding til dsi@steelinfo.dk med oplysning om fakturaadresse og evt. EAN nr.

     • Afholdes den 18. april 2024 i Aarhus

     Udførelse af stålkonstruktioner

     Kursets formål er, at gøre deltagerne bekendt med de gældende regler og krav til udførelse af stålkonstruktioner, samt sætte deltagerne i stand til at udarbejde arbejdsbeskrivelser for stålkonstruktioner efter DS/EN 1090-2:2018. Desuden vil deltagerne få et basalt kendskab til certificeringskravene efter DS/EN 1090-1:2012.

     indhold

     Målgruppe
     Kurset henvender sig primært til ingeniører, teknikere og arkitekter, der projekterer eller fremstil-ler stålkonstruktioner og/eller fører tilsyn med udførelsen af stålkonstruktioner.

     Formål
     Kursets formål er, at gøre deltagerne bekendt med de gældende regler og krav til udførelse af stålkonstruktioner, samt sætte deltagerne i stand til at udarbejde arbejdsbeskrivelser for stålkon-struktioner efter DS/EN 1090-2:2018. Desuden vil deltagerne få et basalt kendskab til certifice-ringskravene efter DS/EN 1090-1:2012.

     Indhold
     Kurset tager udgangspunkt i udførelse af stålkonstruktioner efter DS/EN 1090 og sammenhængen til Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993) gennemgås kort.
     Ved kurset gennemgås overordnet de enkelte dele i den reviderede DS/EN 1090-2:2018, og nogle af de vigtigste afvigelser i forhold til den tidligere standard DS/EN 1090-2:2011. Dele af DS/EN 1090-4:2018 vil blive berørt.
     Endelig gennemgås de minimale krav, som den projekterende bør stille i forbindelse med udførelse af stålkonstruktioner.
     Derudover vil kravene til certificering efter DS/EN 1090-1 kort blive berørt.
     Indgående kendskab til disse standarder er ikke nødvendig. For at få det fulde udbytte af kurset er det hensigtsmæssigt med et vist kendskab til projektering og udførelse af stålkonstruktioner.
     Det vil være en fordel at medbringe standarden DS/EN 1090-1:2012 og DS/EN 1090-2:2018

     Derudover vil kravene til certificering efter DS/EN 1090-1 kort blive berørt.

     Indgående kendskab til disse standarder er ikke nødvendig. For at få det fulde udbytte af kurset er
     det hensigtsmæssigt med et vist kendskab til projektering og udførelse af stålkonstruktioner.
     Det vil være en fordel at medbringe standarden DS/EN 1090-1:2012 og DS/EN 1090-2:2018

     Emner

     • Sammenhæng mellem DS/EN 1090-2 og Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993
     • Udførelsesklasser – nationale krav i DK, S, N, UK :
     • Forberedelse
     • Boltesamlinger
     • Svejste samlinger
     • Tolerancer
     • Montage
     • Overfladebehandling
     • Test
     • Dokumentationskrav
     • Generel note
     • Sammenhæng mellem bips og DS/EN 1090-2
     • Certificeringskravene efter DS/EN 1090-1

     Kursusmateriale
     Et kursuskompendium bestående af det anvendte præsentationsmateriale udleveres ved kursus-start. Kursusmaterialet er udformet på engelsk.

     Undervisere:

     • Kristian Lund Jepsen, Rambøll
     • Peter Holmstrøm, Rambøll

     Begge undervisere har et indgående kendskab
     til stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

     Kort beskrivelse af underviserne:

     Kristian er civilingeniør (M) og er ansat i Rambøll Energi i Esbjerg. Han har igennem mere end 15 år haft hovedansvar for implementering af EU Direktiver, herunder PED, ATEX og Maskindirektivet, i firmaets interne retningslinjer og har gennem årene afviklet et større antal kurser internt i firmaet lige såvel som ekstern.

     Kristian har stået for udarbejdelse af fabrikations specifikationer, herunder svejsning og NDT specifikationer, indenfor trykbærende rørsystemer og bærende stål konstruktioner for adskillige energiselskaber og projekter. Han virker også som særlig sagkyndig i forbindelse med bl.a. PED, ISO 3834 og EN 1090-1 ved DANAK akkreditering af bemyndigede organer og certificerende selskaber.

     Peter er civilingeniør (B) og er ansat som senior ingeniør i Transport i Rambøll i København. Han
     har mere end 10 års erfaring med design, udbudsbeskrivelser og udførelse af stålkonstruktioner
     herunder broer, antennemaster og højspændingsmaster. Han har indgående kendskab til udarbej- delse
     af arbejdsbeskrivelser og de bagved liggende normer. Peter har væ at definere de
     danske vejregler for udførelse af stålbroer siden indførelsen af EN 1090.

     Tilmelding
     Senest to uger før afholdelse.
     Send tilmelding til dsi@steelinfo.dk med oplysning om fakturaadresse og evt. EAN nr. Brug gerne tilmeldingsblanketten.

     Varighed

     Heldagskursus kl. 9-16
     morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

     Pris:

     3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer

     4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

     • Afholdes den 17. april 2024 i Aarhus

     Valg af materiale til offshore/onshore

     Kurset giver indsigt i stålets egenskaber, der giver grundlag for korrekt valg af stålmateriale til opfyldelse af de krav den enkelte stålkonstruktion måtte kræve. Nok så væsentligt er forståelsen på tværs af brancherne mellem rådgiver og udførende. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, enten fra udførende eller rådgivende virksomhed.

     indhold

     EMNER :

      • Generelt – jern og stål, Stålfremstilling
      • Tests ved fremstillingen af stål
      • Parametre i valg af stål til konstruktioner
      • Materiale betegnelser (designations) for europæiske stål og DNV-GL NV stål
      • De forskellige typer konstruktionsstål (EN 10025-1/2/3/4/5/6, EN 10225, EN 10210, EN 10219, DNV GL (NV stål) – styrker og svagheder
      • Legerings elementer og uønskede forureninger i stål
      • Stål for bolte, pin-bolte, dorne, aksler (ISO 898-1/2, EN 10083)
      • Krav – stål til galvanisering, z-stål, service temperatur, svejsbarhed
      • Firma standarder – Maersk Oil, NORSOK mv.
      • Valg af kulstofstål – Eurocode metode, ISO 19900 metode, andre metoder
      • Rustfri stål – ferritiske, austenitiske, super austenitiske, martensitiske, duplex og super duplex typerne, rustfri bolte materialer
      • Korrosions mekanismer ved de rustfri stål kvaliteter (pitting, spaltekorrosion, klorid induceret spændingskorrosion)
      • Kriterier omkring valg af rustfri materialer (miljø og temperatur, kosmetiske hensyn, m.v.)
      • Faldgruber i forbindelse med valg af rustfrit stål
      • Anbefalinger omkring valg af rustfrit stål
      • Aluminium – betegnelser/nummer system, marine typer af aluminium, valg af aluminium
      • Anbefalinger – specielle områder/anvendelser (caissons, helideck, beboelse, trapper, risteværk, gelændere)
      • Materiale substitution
      • Overfladebehandling (eksklusive maling) – varmforzinkning, peening, anodisering
      • Materiale certifikater – typer og krav. Læsning af certifikaterne, evt. verifikation af certifikat værdierne (PMI, hårdhedstests, OES/XRF)

     UNDERVISERE :

     • Kristian Lund Jepsen, Rambøll A/S
     • Per Grumsen, Rambøll A/S

     Begge undervisere har et indgående kendskab til on- og offshore stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år

     VARIGHED

     Heldagskursus kl. 9-16
     morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

     Pris:

     3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer

     4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

     TILMELDING
     Senest to uger før afoldelse.

     • Afholdes den 16. april 2024 i Aarhus

     Design af stål til bygningskonstruktioner

     Kurset giver indsigt i de vigtigste forhold som den projekterende ingeniør, rådgiver såvel som udførende. skal tage hensyn til i forbindelse med design af stål til bygningskonstruktioner. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, mindst fra ingeniøruddannelserne.

     indhold

     Med udgangspunkt i et tænkt byggeri vises hvordan projekteringsopgaven kan gribes an:

     • Designforudsætninger (normer og standarder)
     • Belastninger og kombinationer
     • Konstruktionsudformning – statiske system
     • Valg af materialer og udførelsesklasser
     • Robusthed
     • Valg af tværsnit
     • Bøjning, nedbøjning, stabilitet, svingning
     • Eftervisning af deformations- og spændingskriterier
     • Eftervisning af komfortkriterier
     • Optimering af konstruktion
     • Samlingsdetaljer
     • Understøtninger
     • Montage og midlertidige understøtninger
     • Kontakt med værksted, arbejdstegninger
     • Tilsyn

     Der suppleres med flere konkrete beregningseksempler som kursister kan anvende efter kurset.

     Der udleveres en kursusmappe. Derudover opfordres kursusdeltagerne til at medbringe Teknisk Ståbi.

     UNDERVISERE

     Carsten Plum, ES-Consult
     har et indgående kendskab til stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

     TILMELDING

     Send tilmelding til dsi@steelinfo.dk med oplysning om fakturaadresse og evt. EAN nr.

     PRIS

     3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer
     4.950,-  ekskl. moms for ikke medlemmer

     • Dato ikke fastlagt endnu

     Structural Material Selection offshore/onshore

     This Course in Structural Material Selection helps the engineer choose the correct steel material for a steel structure. A describtion of some of the different steel types, stainless steel and aluminum will be given. Different company standards and national standards will also be discussed.
     Participants are expected to allready have some experience with design af steel structures.

     contents

     • Generic Material Selection
     • Steel Manufacturing
     • Tests during manufacturing of steels
     • Parameters in steel selection
     • Material designations
     • Steel types
     • Alloying elements & unwanted
     • impurities
     • Steels for bolts, pin bolts, etc.
     • Requirements to steels
     • Company Standards (selected ones)
     • Carbon steel selection
     • Stainless steel
     • General
     • Corrosion mechanisms
     • Criteria for selection /
     • recommendations
     • Pittfalls
     • Aluminium
     • General
     • Numbering system
     • Selection recommendations
     • Recommendations – specific areas /
     • applications
     • Material substitutions
     • Surface treatment
     • Material certificates

     TEACHERS

     Kristian Lund Jepsen, Rambøll A/S
     Per Grumsen, Rambøll A/S
     Both teachers have a deep knowledge to offshore and onshore steel structures and materials for these.

     REGISTRATION

     Make your registration not later than two weeks before by sending the registration form to dsi@steelinfo.dk.

     PRICE

     DKK 3.950,- ekskl. VAT for members of DSI
     DKK 4.950,-  ekskl. VAT for non-members

     • Dato ikke fastlagt endnu

     Beregning af højprofil tagkonstruktion

     På dette kurset går vi gjennom beregningsmodeller som brukes til å dimensjonere takskiver av høyprofilerte takplater. Vi går også igjennom hvilke laster som påvirker dimensjoneringen og hvilke tiltak som må til når man lager større hull i taket. Vi ser også på takplater som i form avviker fra de enkle rektangulære og hva du som prosjekterende bør tenke på i slike tilfeller.

     Kurset starter med regler for brannteknisk dimensjonering av stålhaller og en gjennomgang av Brannteknisk rapport for selvbærende stålplatetak der vi ser på beregningsmetode for selvbærende takplater, uten brannisolering på undersiden, i brannmotstandstiden R15

     Indhold

     Program

     09:50 Innlogging
     10:00 Velkommen og introduksjon
     10:05 Brannteknisk dimensjonering – regler for stålhaller
     11:05 Brannteknisk beregningsmetode av selvbærende takplater i R15 – uten å brannisolere på undersiden
     11:45 Lunsj
     12:30 Allment om prosjektering av høyprofilerte takplater
     12:45 Allment om skivevirkning i halltak
     13:00 Beregningsmodell for rektangulære takskvier – vind mot langsiden
     13:15 Laster på takskiver – beregningseksempler
     13:30 Pause
     14:00 Sidestagning av takbjelker
     14.20 Beregningsmodell for rektangulære takskiver – vind mot gavlen
     14:45 Takskiver som ikke er rektangulære – beregningseksempler
     15:10 Håndtering av ulykkeslaster i halltak
     15:30 Slutt

     UNDERVISERE

     Formiddag: Joakim Sandström, Brandskyddslaget AB
     Ettermiddag: Erik Andersson, Lindab AB DATO 6. marts 2024

     STED: Online via MS Teams (link tilsendes)

     SPROG: Skandinavisk

     TILMELDING
     Senest Fredag 1. marts 2024 kl. 12.00
     Send tilmelding til dsi@steelinfo.dk med oplysning om fakturaadresse og evt. EAN nr. eller tilmeld dig via nedestående link.

     PRIS
     3.450- ekskl. moms for DSI medlemmer
     4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

     • Afholdes den 6. marts 2024 via Teams

     kurser