loader image

Arrangementer

Tilsyn af stålkonstruktioner

maj 24, 2023 | Nyheder

Kurset giver forståelse for de færdigheder som den rådgivende ingeniør, værksted og montageleder skal tage hensyn til i forbindelse med tilsyn af stålkonstruktion. Nok så væsentligt er forståelsen på tværs af brancherne mellem rådgiver, udførende og tilsyn. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, enten fra en udførende eller rådgivende virksomhed.

INDHOLD
Tilsyn/auditering, kontrol, inspektion og udførelsesdokumentationen iht. FPC systemet og EN 1090 – producent, bygherrerådgiver og 3. parts uafhængig kontrolinstans.

Udfærdigelse, udførelse og dokumentation – kvalitetsplaner, inspektions- og testplaner, kontrolrapporter

EMNER
Udførelse iht. DS/EN 1090-2, FPC systemer og EXC- klasser.
•CE-mærkning og opfølgning på dette med FPC mv. fra prækvalifikation til udførelse.
•Stålmaterialer: Ordre, indkøb, varemodtagelse, certifikater og håndtering på værksted og på pladsen.
•Sporbarhed.
•Tildannelse af stål – herunder geometri, huller mv.
•Svejse-koordinator, -planer, -certifikater, WPS’er, tilsatsmaterialer mv. i forbindelse med svejsning.
•Omfang og resultater af NDT.
•Forbehandling inden overfladebehandling.
•Overfladebehandling, herunder lagtykkelser.
•Montage, herunder boltetilspænding, svejsning og reparation af overfladebehandling på pladsen.
•QA/Dokumentation – herunder overensstemmelseserklæring og ydeevnedeklaration.

UNDERVISERE
Henrik Kortermann Hansen, Rambøll
Kristian Lund Jepsen, Rambøll
Begge undervisere har et indgående kendskab
til stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

Dato
5. oktober 2023 kl. 9-16 i Allerød
morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

PRIS
3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer
4.950,-  ekskl. moms for ikke medlemmer

KONTAKT
Dansk Ståinstitut
Gydevang 39-41
3450 Allerød
T: 6613 0888
E: dsi@steelinfo.dk

Seneste Nyt