loader image

JuniorGruppen

Om JuniorGruppen

JG er et udvalg under Dansk Stålinstitut og henvender sig primært til Stålinstituttets yngre medlemmer.

JG har til hensigt gennem praktiske arrangementer at øge medlemmernes viden om og interesse for stål og dets mange anvendelsesmuligheder.

Alle medlemmer af DSI er naturligvis altid meget velkomne til arrangementerne.

Junior gruppen

Gruppen holder møder og aflægger besøg hos virksomheder, producenter og leverandører. Herunder et udpluk af de emner og besøg, der tages op.

Force

Spændende besøg hos Force, hvor der bliver informeret om både det grundlæggende, det vigtige og det nye inden for den mere tekniske del af stålområdet.

Byggepladsbesøg

Gruppen laver besøg hos en byggeplads, når der er mulighed for det.

Virksomhedsbesøg

Gruppen laver besøg hos en udførende stålvirksomhed, når lejligheden byder sig.

Varmforzinkning

Gruppen laver besøg hos en varmforzinker og samtidig gives en introduktion til varmforzinkning. Hvad er vigtigt, når der projekteres, hvordan foregår varmforzinkning, zinklagets tykkelse og meget mere.

Isolering

Stålbyggeri og korrekt isolering hænger sammen. Begge dele er med til at give brugeren et godt byggeri. Derfor gives der mulighed for at genopfriske og tilegne sig ny viden på området.

Overfladebehandling

Der er mange muligheder for malerbehandling af stål. Der er samtidig flere krav, der skal opfyldes. Ved mødet gennemgås væsentlige områder for både den udførende og den projekterende.

Brandbeskyttelse

Et emne der kan gøres mere eller mindre kompliceret. Vigtigt er det dog at være opmærksom på risikoen for brand og hvordan mennesker og bygninger beskyttes bedst muligt. Krav og regler justeres med jævne mellemrum. Forståelsen for brand øges og vi bliver bedre til at regne på en brandsituation.

Bliv medlem
og opnå fordele

Juniorgruppens Idéudvalg

Henrik Kortemann Hansen

Rambøll A/S

Peter Madsen Nordestgaard

MOE A/S

Karin Jensen

J. Langkjær Stålbyg A/S

Jens Marcussen

Cowi A/S

Alle medlemmer af DSI er automatisk med i Junior Gruppen.

Idéudvalg