loader image
Den Europæiske Stålpris

Den Europæiske Stålpris

Arrangementer

Den Europæiske Stålpris

”Den Europæiske Stålpris” uddeles ved hvert andet år for at tilskynde til kreativ og enestående brug af stål i arkitektur, byggeri og infrastruktur.

 Prisen lægger vægt på et enestående design i stål, der fremhæver de mange fordele ved brug af stålkonstruktioner i byggeriet, produktionen, for økonomien og arkitekturen for de indstillede projekter.

Prisen tildeles ejeren, arkitekten, ingeniøren, stålentreprenøren og hovedentreprenøren af et enestående projekt af internationalt format, for at agte deres samarbejde og kvaliteten af deres arbejde.

 DSI inviterer sine medlemmer til at indsende deres projekter til ”Den Europæiske Stålpris” senest 1. april 2023.

Datoer

Indsend projektet til Dansk Stålinstitut senest 1. april 2023
Det danske vinderprojekt skal efterfølgende sendes til ECCS senest 30. april 2023

Officiel godkendelse fra den internationale jury vil ske 15. juni 2023

ECCS udarbejder pressemeddelelse 30. juni 2023

Power Point præsentation og yderligere materiale sendes til ECCS senest 31. august 2023

Prisuddeling finder sted i Amsterdam den 12. september 2023

Hvad skal indsendes
Til brug for den danske jury indsendes Power Point. Varighed højest 5 minutter. Desuden indsendes fotografier og relevante tegninger. Hertil tekstmateriale, der beskriver projektet under hensyntagen til følgende vurderingsområder oplyst af ECCS:

 • Architectural design
 • Structural engineering
 • Fabrication and erection
 • Sustainability
 • Example for structural steel in construction
 • Materiales indsendes til Dansk Stålinstitut på dsi@steelinfo.dk senest 1. april 2023.

 Deltageren skal have rettigheder til alt materiale, der skal offentliggøres i forbindelse med præsentation af projektet således, at det frit kan anvendes af DSI til bl.a. præsentationer, offentliggørelse, brochure og hjemmeside mm. Eventuelle gebyrer eller royalties forbundet med disse offentliggørelser er ansøgeren ansvarlig for. DSI forbeholder sig ret til gratis brug af alle fotografier og materialer til salgsfremmende formål.

Projektet skal være færdiggjort og klar til ibrugtagning i perioden fra 1. juni 2020 til ikke senere end 31. maj 2023.

Awards
I forbindelse med prisuddelingen foretaget af ECCS vil vinderprojekterne fra de forskellige lande blive tildelt “European Steel Design Award”. En overordnet vinder tildeles “The European Steel Design Award – Laureate.”  Herudover vil der være en “Public Award” og eventuelt også en “Special Award”.

Den danske jury
Projekterne bedømmes og evalueres af en dansk jury nedsat af DSI. For at sikre en kvalificeret bedømmelse består juryen af anerkendte fagfolk (2 af hver) inden for:

 • Arkitektur
 • Ingeniørrådgivning (rådgivende ingeniører og læreanstalter)
 • Udførende (entreprenører, værker eller grossister)

Ansøgningsprojekterne vurderes af juryen, som sikrer, at alle kriterier er opfyldt. Juryen vurderer projekterne og sammen med ECCS’s vurderingsområder også tager følgende i betragtning:

 1. At have et internationalt format.
 2. At være af fremragende kvalitet i sin arkitektur, struktur og konstruktion.
 3. At understrege fordelene ved stål i konstruktion, produktion, økonomi og arkitektur.
 4. At forbedre ståls image, fremme stålets anvendelse og være innovativt.
 5. At holde sig til principperne om bæredygtighed i forhold til ressourceforbrug og at have en værdi som tiden går.

Den internationale jury
sammensættes af ECCS og har til opgave at godkende de af landene indsendte projekter, som tildeles “European Steel Design Award”. Desuden skal juryen finde en overordnet vinder “The European Steel Design Award – Laureate” og udpege en eventuel vinder af ”Speciel Award”.

Ansøgningskrav
Én af parterne bag ansøgningen skal være medlem af DSI for at der kan ansøges.

Dokumenterne skal være sendt til dsi@steelinfo.dk inden ansøgningsfristens udløb.

Indsendelsen skal indeholde vigtige oplysninger, en beskrivelse og vurdering af projektet, navne på projektets bygherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør, fotografier i høj opløsning, tegninger og tekniske data, som beskrevet efterfølgende.

 Disse dokumenter er til offentliggørelse og skal derfor være af bedste kvalitet og fri for ophavsret og afgifter.

Basisoplysninger

 • Navn og lokalitet af projektet (firmanavn af ansøgning, adresse, kontaktperson, telefon og e-mail).
 • Navn og adresse af rådgivende ingeniørfirma, arkitektfirma, stålentreprenør, bygherre.
 • Vigtigste data og tekniske oplysninger som involverede firmanavne, konkurrenceform, anlægsbudget, datoen for byggestart, afslutningen og indvielse, dimensioner, tonnage, vigtigste statiske principper, produktionssted, transportform, bæredygtighed, levetid, korrosionsbeskyttelse, brandsikkerhedsløsning mm.
 • Derudover bygningskoncept, funktion og arkitektur.

Projektbeskrivelse
Indeholdende en beskrivelse af strukturen (konstruktion og arkitektur), ejerens / arkitektens / rådgivernes program, en forklaring af, hvordan konstruktionen opfylder vurderingsområderne.

Fotografier
Fotografier i høj opløsning i elektronisk format fra både byggeperioden og af det afsluttede projekt skal fremsendes. Billeder skal vise både interiør og eksteriør af bygningen. Billedtekster skal medtages. Deltageren skal have rettigheder til alt materiale, der skal offentliggøres i forbindelse med præsentation af projektet således, at det frit kan anvendes af DSI til bl.a. præsentationer, offentliggørelse, brochure og hjemmeside mm. Eventuelle gebyrer eller royalties forbundet med disse offentliggørelser er ansøgeren ansvarlig for. DSI forbeholder sig ret til gratis brug af alle fotos og materialer indsendt til salgsfremmende formål.

Tegninger
Situationsplan, vigtigste opstalter, tværsnit og typiske grundplaner (1:100 eller 1:200). Desuden typiske og innovative detaljer, tilslutning facade – tag, typisk stålkonstruktion detaljer (detaljer i 1:5, 1:10, 1:20 eller 1:50) og 3D-axonometry af stålkonstruktionen. Alle tegninger skal præsenteres i elektronisk format.

Præsentation
Der indsendes en præsentation i form af Power Point gerne indeholdende video. Præsentationen må maksimalt vare 5 minutter. Den kan indeholde en kort kommentar og/eller musikalsk baggrund til brug bl.a. på Dansk Ståldag.

Det danske vinderprojekt
Entry Form via ECCS’s hjemmeside udfyldes af vinderen. Adgang hertil tilsendes af Dansk Stålinstitut. For god ordens skyld skal det oplyses, at sproget er engelsk.

Kontakt
Sekretariatschef Jørn Nielsen
Dansk Stålinstitut
Gydevang 39-41
3450 Allerød
Tlf.: +45 66 13 08 88
E-mail: dsi@steelinfo.dk

Seneste Nyt

Nordic Steel 2024

Nordic Steel 2024

Arrangementer

Nordic Steel 2024

The Nordic Steel Construction Conference is a conference with more than 50 years of proud traditions. The conference series started in Stockholm in 1970. Since then, the conference has circulated between the four Nordic countries and held every three to four years joining academia and practitioners.

15th June 2023, open site for submission of abstracts

15th September 2023, deadline for submission of abstracts

15th October 2023, notification of accepted abstracts

15th January 2024, deadline for submission of the full papers

1st March 2024, notification of accepted full papers

1st April 2024, deadline for early bird registration

Nordic Steel Construction Conference 2024 in Luleå, 26 to 28 June

Seneste Nyt