loader image
Valg af materiale off-/onshore

Valg af materiale off-/onshore

Arrangementer

Valg af materiale off-/onshore

Kurset giver indsigt i stålets egenskaber, der giver grundlag for korrekt valg af stålmateriale til opfyldelse af de krav den enkelte stålkonstruktion måtte kræve. Nok så væsentligt er forståelsen på tværs af brancherne mellem rådgiver og udførende. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, enten udførende eller rådgivende virksomhed.

INDHOLD
· Generelt – jern og stål,  Stålfremstilling
· Tests ved fremstillingen af stål
· Parametre i valg af stål til konstruktioner
· Materiale betegnelser (designations) for europæiske stål og DNV-GL NV stål
· De forskellige typer konstruktionsstål (EN 10025-1/2/3/4/5/6, EN 10225, EN 10210, EN 10219, DNV GL (NV stål) – styrker og svagheder
· Legerings elementer og uønskede forureninger i stål
· Stål for bolte, pin-bolte, dorne, aksler (ISO 898-1/2, EN 10083)
· Krav – stål til galvanisering, z-stål, service temperatur,  svejsbarhed
· Firma standarder – Maersk Oil, NORSOK mv.
· Valg af kulstofstål – Eurocode metode, ISO 19900 metode,  andre metoder
· Rustfri stål – ferritiske, austenitiske, super austenitiske, martensitiske, duplex og super duplex typerne, rustfri bolte materialer
· Korrosions mekanismer ved de rustfri stål kvaliteter (pitting, spaltekorrosion, klorid induceret spændingskorrosion)
· Kriterier omkring valg af rustfri materialer (miljø og temperatur, kosmetiske hensyn, m.v.)
· Faldgruber i forbindelse med valg af rustfrit stål
· Anbefalinger omkring valg af rustfrit stål
· Aluminium – betegnelser/nummer system, marine typer af aluminium, valg af aluminium
· Anbefalinger – specielle områder/anvendelser (caissons, helideck, beboelse, trapper, risteværk, gelændere)
· Materiale substitution
· Overfladebehandling (eksklusive maling) – varmforzinkning, peening, anodisering
· Materiale certifikater – typer og krav. Læsning af certifikaterne, evt. verifikation af certifikat værdierne (PMI, hårdhedstests, OES/XRF)

UNDERVISERE
Kristian Lund Jepsen, Rambøll A/S
Per Grumsen, Rambøll A/S
Begge undervisere har et indgående kendskab til on- og offshore  stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

DATO
6. oktober 2023 kl. 9-16 i Allerød
morgenkaffe og brød fra kl. 8.00
Senest to uger før aĬoldelse.

PRIS
3.950.,- ekskl. moms for DSI medlemmer
4.950,-  ekskl. moms for ikke medlemmer

KONTAKT
Dansk Ståinstitut
Gydevang 39-41
3450 Allerød
T 6613 0888
E dsi@steelinfo.dk

Seneste Nyt

EN1090 Udførelse

EN1090 Udførelse

Arrangementer

EN1090 Udførelse

Udførelse af stålkonstruktioner efter EN 1090

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til ingeniører, teknikere og arkitekter, der projekterer eller fremstiller stålkonstruktioner og/eller fører tilsyn med udførelsen af stålkonstruktioner.

Formål
Kursets formål er at gøre deltagerne bekendt med de gældende regler og krav til udførelse af stålkonstruktioner, samt sætte deltagerne i stand til at udarbejde arbejdsbeskrivelser for stålkonstruktioner efter DS/EN 1090-2:2018. Desuden vil deltagerne få et basalt kendskab til certificeringskravene efter DS/EN 1090-1:2012.

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i udførelse af stålkonstruktioner efter DS/EN 1090 og sammenhængen til Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993) gennemgås kort.

Ved kurset gennemgås overordnet de enkelte dele i den reviderede DS/EN 1090-2:2018, og nogle af de vigtigste afvigelser i forhold til den tidligere standard DS/EN 1090-2:2011. Dele af DS/EN 1090-4:2018 vil blive berørt.

Endelig gennemgås de minimale krav, som den projekterende bør stille i forbindelse med udførelse af stålkonstruktioner.

Derudover vil kravene til certificering efter DS/EN 1090-1 kort blive berørt.

Indgående kendskab til disse standarder er ikke nødvendig. For at få det fulde udbytte af kurset er det hensigtsmæssigt med et vist kendskab til projektering og udførelse af stålkonstruktioner.

Det vil være en fordel at medbringe standarden DS/EN 1090-1:2012 og DS/EN 1090-2:2018

 Emner

 • Sammenhæng mellem DS/EN 1090-2 og Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993)
 • Udførelsesklasser – nationale krav i DK, S, N, UK og D
 • Forberedelse
 • Boltesamlinger
 • Svejste samlinger
 • Tolerancer
 • Montage
 • Overfladebehandling
 • Test
 • Dokumentationskrav
 • Generel note
 • Sammenhæng mellem bips og DS/EN 1090-2
 • Certificeringskravene efter DS/EN 1090-1

  Kursusmateriale
  Et kursuskompendium bestående af det anvendte præsentationsmateriale udleveres ved kursusstart. Kursusmaterialet er udformet på engelsk.

  Undervisere
  Kristian Lund Jepsen, Rambøll
  Peter Holmstrøm, Rambøll

  Kort beskrivelse af underviserne

  Kristian er civilingeniør (M) og er ans t i Rambøll Oil & Gas i Esbjerg. Han har igennem mere end 10 år haft hovedansvar for implementering af EU Direktiver, herunder PED, ATEX og
  Maskindirektivet, i firmaets interne retningslinjer og har gennem årene afviklet et større antal kurser internt i firmaet lige såvel som ekstern.
  Kristian har stået for udarbejdelse af fabrikations specifikationer, herunder svejsning og NDT spe-
  cifikationer, indenfor trykbærende rørsystemer og bærende stål konstruktioner for adskillige olie-
  selskaber og projekter. Han virker også som særlig sagkyndig i forbindelse med bl.a. PED, ISO 3834
  og EN 1090-1 ved DANAK akkreditering af bemyndigede organer og certificerende selska- ber.

  Peter er civilingeniør (B) og er ansat som senior ingeniør i Transport i Rambøll i København. Han
  har mere end 10 års erfaring med design, udbudsbeskrivelser og udførelse af stålkonstruktioner
  herunder broer, antennemaster og højspændingsmaster. Han har indgående kendskab til udarbej- delse
  af arbejdsbeskrivelser og de bagved liggende normer. Peter har væ at definere de
  danske vejregler for udførelse af stålbroer siden indførelsen af EN 1090.

  Dato
  4. oktober  2023 kl. 9.00-16.30 i Allerød

  Pris
  3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer
  4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

  Seneste Nyt

  Tilsyn af stålkonstruktioner

  Tilsyn af stålkonstruktioner

  Arrangementer

  Tilsyn af stålkonstruktioner

  Kurset giver forståelse for de færdigheder som den rådgivende ingeniør, værksted og montageleder skal tage hensyn til i forbindelse med tilsyn af stålkonstruktion. Nok så væsentligt er forståelsen på tværs af brancherne mellem rådgiver, udførende og tilsyn. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, enten fra en udførende eller rådgivende virksomhed.

  INDHOLD
  Tilsyn/auditering, kontrol, inspektion og udførelsesdokumentationen iht. FPC systemet og EN 1090 – producent, bygherrerådgiver og 3. parts uafhængig kontrolinstans.

  Udfærdigelse, udførelse og dokumentation – kvalitetsplaner, inspektions- og testplaner, kontrolrapporter

  EMNER
  Udførelse iht. DS/EN 1090-2, FPC systemer og EXC- klasser.
  •CE-mærkning og opfølgning på dette med FPC mv. fra prækvalifikation til udførelse.
  •Stålmaterialer: Ordre, indkøb, varemodtagelse, certifikater og håndtering på værksted og på pladsen.
  •Sporbarhed.
  •Tildannelse af stål – herunder geometri, huller mv.
  •Svejse-koordinator, -planer, -certifikater, WPS’er, tilsatsmaterialer mv. i forbindelse med svejsning.
  •Omfang og resultater af NDT.
  •Forbehandling inden overfladebehandling.
  •Overfladebehandling, herunder lagtykkelser.
  •Montage, herunder boltetilspænding, svejsning og reparation af overfladebehandling på pladsen.
  •QA/Dokumentation – herunder overensstemmelseserklæring og ydeevnedeklaration.

  UNDERVISERE
  Henrik Kortermann Hansen, Rambøll
  Kristian Lund Jepsen, Rambøll
  Begge undervisere har et indgående kendskab
  til stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

  Dato
  5. oktober 2023 kl. 9-16 i Allerød
  morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

  PRIS
  3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer
  4.950,-  ekskl. moms for ikke medlemmer

  KONTAKT
  Dansk Ståinstitut
  Gydevang 39-41
  3450 Allerød
  T: 6613 0888
  E: dsi@steelinfo.dk

  Seneste Nyt

  Den Europæiske Stålpris

  Den Europæiske Stålpris

  Arrangementer

  Den Europæiske Stålpris

  ”Den Europæiske Stålpris” uddeles ved hvert andet år for at tilskynde til kreativ og enestående brug af stål i arkitektur, byggeri og infrastruktur.

   Prisen lægger vægt på et enestående design i stål, der fremhæver de mange fordele ved brug af stålkonstruktioner i byggeriet, produktionen, for økonomien og arkitekturen for de indstillede projekter.

  Prisen tildeles ejeren, arkitekten, ingeniøren, stålentreprenøren og hovedentreprenøren af et enestående projekt af internationalt format, for at agte deres samarbejde og kvaliteten af deres arbejde.

   DSI inviterer sine medlemmer til at indsende deres projekter til ”Den Europæiske Stålpris” senest 1. april 2023.

  Datoer

  Indsend projektet til Dansk Stålinstitut senest 1. april 2023
  Det danske vinderprojekt skal efterfølgende sendes til ECCS senest 30. april 2023

  Officiel godkendelse fra den internationale jury vil ske 15. juni 2023

  ECCS udarbejder pressemeddelelse 30. juni 2023

  Power Point præsentation og yderligere materiale sendes til ECCS senest 31. august 2023

  Prisuddeling finder sted i Amsterdam den 12. september 2023

  Hvad skal indsendes
  Til brug for den danske jury indsendes Power Point. Varighed højest 5 minutter. Desuden indsendes fotografier og relevante tegninger. Hertil tekstmateriale, der beskriver projektet under hensyntagen til følgende vurderingsområder oplyst af ECCS:

  • Architectural design
  • Structural engineering
  • Fabrication and erection
  • Sustainability
  • Example for structural steel in construction
  • Materiales indsendes til Dansk Stålinstitut på dsi@steelinfo.dk senest 1. april 2023.

   Deltageren skal have rettigheder til alt materiale, der skal offentliggøres i forbindelse med præsentation af projektet således, at det frit kan anvendes af DSI til bl.a. præsentationer, offentliggørelse, brochure og hjemmeside mm. Eventuelle gebyrer eller royalties forbundet med disse offentliggørelser er ansøgeren ansvarlig for. DSI forbeholder sig ret til gratis brug af alle fotografier og materialer til salgsfremmende formål.

  Projektet skal være færdiggjort og klar til ibrugtagning i perioden fra 1. juni 2020 til ikke senere end 31. maj 2023.

  Awards
  I forbindelse med prisuddelingen foretaget af ECCS vil vinderprojekterne fra de forskellige lande blive tildelt “European Steel Design Award”. En overordnet vinder tildeles “The European Steel Design Award – Laureate.”  Herudover vil der være en “Public Award” og eventuelt også en “Special Award”.

  Den danske jury
  Projekterne bedømmes og evalueres af en dansk jury nedsat af DSI. For at sikre en kvalificeret bedømmelse består juryen af anerkendte fagfolk (2 af hver) inden for:

  • Arkitektur
  • Ingeniørrådgivning (rådgivende ingeniører og læreanstalter)
  • Udførende (entreprenører, værker eller grossister)

  Ansøgningsprojekterne vurderes af juryen, som sikrer, at alle kriterier er opfyldt. Juryen vurderer projekterne og sammen med ECCS’s vurderingsområder også tager følgende i betragtning:

  1. At have et internationalt format.
  2. At være af fremragende kvalitet i sin arkitektur, struktur og konstruktion.
  3. At understrege fordelene ved stål i konstruktion, produktion, økonomi og arkitektur.
  4. At forbedre ståls image, fremme stålets anvendelse og være innovativt.
  5. At holde sig til principperne om bæredygtighed i forhold til ressourceforbrug og at have en værdi som tiden går.

  Den internationale jury
  sammensættes af ECCS og har til opgave at godkende de af landene indsendte projekter, som tildeles “European Steel Design Award”. Desuden skal juryen finde en overordnet vinder “The European Steel Design Award – Laureate” og udpege en eventuel vinder af ”Speciel Award”.

  Ansøgningskrav
  Én af parterne bag ansøgningen skal være medlem af DSI for at der kan ansøges.

  Dokumenterne skal være sendt til dsi@steelinfo.dk inden ansøgningsfristens udløb.

  Indsendelsen skal indeholde vigtige oplysninger, en beskrivelse og vurdering af projektet, navne på projektets bygherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør, fotografier i høj opløsning, tegninger og tekniske data, som beskrevet efterfølgende.

   Disse dokumenter er til offentliggørelse og skal derfor være af bedste kvalitet og fri for ophavsret og afgifter.

  Basisoplysninger

  • Navn og lokalitet af projektet (firmanavn af ansøgning, adresse, kontaktperson, telefon og e-mail).
  • Navn og adresse af rådgivende ingeniørfirma, arkitektfirma, stålentreprenør, bygherre.
  • Vigtigste data og tekniske oplysninger som involverede firmanavne, konkurrenceform, anlægsbudget, datoen for byggestart, afslutningen og indvielse, dimensioner, tonnage, vigtigste statiske principper, produktionssted, transportform, bæredygtighed, levetid, korrosionsbeskyttelse, brandsikkerhedsløsning mm.
  • Derudover bygningskoncept, funktion og arkitektur.

  Projektbeskrivelse
  Indeholdende en beskrivelse af strukturen (konstruktion og arkitektur), ejerens / arkitektens / rådgivernes program, en forklaring af, hvordan konstruktionen opfylder vurderingsområderne.

  Fotografier
  Fotografier i høj opløsning i elektronisk format fra både byggeperioden og af det afsluttede projekt skal fremsendes. Billeder skal vise både interiør og eksteriør af bygningen. Billedtekster skal medtages. Deltageren skal have rettigheder til alt materiale, der skal offentliggøres i forbindelse med præsentation af projektet således, at det frit kan anvendes af DSI til bl.a. præsentationer, offentliggørelse, brochure og hjemmeside mm. Eventuelle gebyrer eller royalties forbundet med disse offentliggørelser er ansøgeren ansvarlig for. DSI forbeholder sig ret til gratis brug af alle fotos og materialer indsendt til salgsfremmende formål.

  Tegninger
  Situationsplan, vigtigste opstalter, tværsnit og typiske grundplaner (1:100 eller 1:200). Desuden typiske og innovative detaljer, tilslutning facade – tag, typisk stålkonstruktion detaljer (detaljer i 1:5, 1:10, 1:20 eller 1:50) og 3D-axonometry af stålkonstruktionen. Alle tegninger skal præsenteres i elektronisk format.

  Præsentation
  Der indsendes en præsentation i form af Power Point gerne indeholdende video. Præsentationen må maksimalt vare 5 minutter. Den kan indeholde en kort kommentar og/eller musikalsk baggrund til brug bl.a. på Dansk Ståldag.

  Det danske vinderprojekt
  Entry Form via ECCS’s hjemmeside udfyldes af vinderen. Adgang hertil tilsendes af Dansk Stålinstitut. For god ordens skyld skal det oplyses, at sproget er engelsk.

  Kontakt
  Sekretariatschef Jørn Nielsen
  Dansk Stålinstitut
  Gydevang 39-41
  3450 Allerød
  Tlf.: +45 66 13 08 88
  E-mail: dsi@steelinfo.dk

  Seneste Nyt

  Nordic Steel 2024

  Nordic Steel 2024

  Arrangementer

  Nordic Steel 2024

  The Nordic Steel Construction Conference is a conference with more than 50 years of proud traditions. The conference series started in Stockholm in 1970. Since then, the conference has circulated between the four Nordic countries and held every three to four years joining academia and practitioners.

  15th June 2023, open site for submission of abstracts

  15th September 2023, deadline for submission of abstracts

  15th October 2023, notification of accepted abstracts

  15th January 2024, deadline for submission of the full papers

  1st March 2024, notification of accepted full papers

  1st April 2024, deadline for early bird registration

  Nordic Steel Construction Conference 2024 in Luleå, 26 to 28 June

  Seneste Nyt