loader image
Valg af materiale off-/onshore

Valg af materiale off-/onshore

Arrangementer

Valg af materiale off-/onshore

Kurset giver indsigt i stålets egenskaber, der giver grundlag for korrekt valg af stålmateriale til opfyldelse af de krav den enkelte stålkonstruktion måtte kræve. Nok så væsentligt er forståelsen på tværs af brancherne mellem rådgiver og udførende. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, enten udførende eller rådgivende virksomhed.

INDHOLD
· Generelt – jern og stål,  Stålfremstilling
· Tests ved fremstillingen af stål
· Parametre i valg af stål til konstruktioner
· Materiale betegnelser (designations) for europæiske stål og DNV-GL NV stål
· De forskellige typer konstruktionsstål (EN 10025-1/2/3/4/5/6, EN 10225, EN 10210, EN 10219, DNV GL (NV stål) – styrker og svagheder
· Legerings elementer og uønskede forureninger i stål
· Stål for bolte, pin-bolte, dorne, aksler (ISO 898-1/2, EN 10083)
· Krav – stål til galvanisering, z-stål, service temperatur,  svejsbarhed
· Firma standarder – Maersk Oil, NORSOK mv.
· Valg af kulstofstål – Eurocode metode, ISO 19900 metode,  andre metoder
· Rustfri stål – ferritiske, austenitiske, super austenitiske, martensitiske, duplex og super duplex typerne, rustfri bolte materialer
· Korrosions mekanismer ved de rustfri stål kvaliteter (pitting, spaltekorrosion, klorid induceret spændingskorrosion)
· Kriterier omkring valg af rustfri materialer (miljø og temperatur, kosmetiske hensyn, m.v.)
· Faldgruber i forbindelse med valg af rustfrit stål
· Anbefalinger omkring valg af rustfrit stål
· Aluminium – betegnelser/nummer system, marine typer af aluminium, valg af aluminium
· Anbefalinger – specielle områder/anvendelser (caissons, helideck, beboelse, trapper, risteværk, gelændere)
· Materiale substitution
· Overfladebehandling (eksklusive maling) – varmforzinkning, peening, anodisering
· Materiale certifikater – typer og krav. Læsning af certifikaterne, evt. verifikation af certifikat værdierne (PMI, hårdhedstests, OES/XRF)

UNDERVISERE
Kristian Lund Jepsen, Rambøll A/S
Per Grumsen, Rambøll A/S
Begge undervisere har et indgående kendskab til on- og offshore  stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

DATO
6. oktober 2023 kl. 9-16 i Allerød
morgenkaffe og brød fra kl. 8.00
Senest to uger før aĬoldelse.

PRIS
3.950.,- ekskl. moms for DSI medlemmer
4.950,-  ekskl. moms for ikke medlemmer

KONTAKT
Dansk Ståinstitut
Gydevang 39-41
3450 Allerød
T 6613 0888
E dsi@steelinfo.dk

Seneste Nyt

EN1090 Udførelse

EN1090 Udførelse

Arrangementer

EN1090 Udførelse

Udførelse af stålkonstruktioner efter EN 1090

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til ingeniører, teknikere og arkitekter, der projekterer eller fremstiller stålkonstruktioner og/eller fører tilsyn med udførelsen af stålkonstruktioner.

Formål
Kursets formål er at gøre deltagerne bekendt med de gældende regler og krav til udførelse af stålkonstruktioner, samt sætte deltagerne i stand til at udarbejde arbejdsbeskrivelser for stålkonstruktioner efter DS/EN 1090-2:2018. Desuden vil deltagerne få et basalt kendskab til certificeringskravene efter DS/EN 1090-1:2012.

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i udførelse af stålkonstruktioner efter DS/EN 1090 og sammenhængen til Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993) gennemgås kort.

Ved kurset gennemgås overordnet de enkelte dele i den reviderede DS/EN 1090-2:2018, og nogle af de vigtigste afvigelser i forhold til den tidligere standard DS/EN 1090-2:2011. Dele af DS/EN 1090-4:2018 vil blive berørt.

Endelig gennemgås de minimale krav, som den projekterende bør stille i forbindelse med udførelse af stålkonstruktioner.

Derudover vil kravene til certificering efter DS/EN 1090-1 kort blive berørt.

Indgående kendskab til disse standarder er ikke nødvendig. For at få det fulde udbytte af kurset er det hensigtsmæssigt med et vist kendskab til projektering og udførelse af stålkonstruktioner.

Det vil være en fordel at medbringe standarden DS/EN 1090-1:2012 og DS/EN 1090-2:2018

 Emner

 • Sammenhæng mellem DS/EN 1090-2 og Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993)
 • Udførelsesklasser – nationale krav i DK, S, N, UK og D
 • Forberedelse
 • Boltesamlinger
 • Svejste samlinger
 • Tolerancer
 • Montage
 • Overfladebehandling
 • Test
 • Dokumentationskrav
 • Generel note
 • Sammenhæng mellem bips og DS/EN 1090-2
 • Certificeringskravene efter DS/EN 1090-1

  Kursusmateriale
  Et kursuskompendium bestående af det anvendte præsentationsmateriale udleveres ved kursusstart. Kursusmaterialet er udformet på engelsk.

  Undervisere
  Kristian Lund Jepsen, Rambøll
  Peter Holmstrøm, Rambøll

  Kort beskrivelse af underviserne

  Kristian er civilingeniør (M) og er ans t i Rambøll Oil & Gas i Esbjerg. Han har igennem mere end 10 år haft hovedansvar for implementering af EU Direktiver, herunder PED, ATEX og
  Maskindirektivet, i firmaets interne retningslinjer og har gennem årene afviklet et større antal kurser internt i firmaet lige såvel som ekstern.
  Kristian har stået for udarbejdelse af fabrikations specifikationer, herunder svejsning og NDT spe-
  cifikationer, indenfor trykbærende rørsystemer og bærende stål konstruktioner for adskillige olie-
  selskaber og projekter. Han virker også som særlig sagkyndig i forbindelse med bl.a. PED, ISO 3834
  og EN 1090-1 ved DANAK akkreditering af bemyndigede organer og certificerende selska- ber.

  Peter er civilingeniør (B) og er ansat som senior ingeniør i Transport i Rambøll i København. Han
  har mere end 10 års erfaring med design, udbudsbeskrivelser og udførelse af stålkonstruktioner
  herunder broer, antennemaster og højspændingsmaster. Han har indgående kendskab til udarbej- delse
  af arbejdsbeskrivelser og de bagved liggende normer. Peter har væ at definere de
  danske vejregler for udførelse af stålbroer siden indførelsen af EN 1090.

  Dato
  4. oktober  2023 kl. 9.00-16.30 i Allerød

  Pris
  3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer
  4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer

  Seneste Nyt

  Tilsyn af stålkonstruktioner

  Tilsyn af stålkonstruktioner

  Arrangementer

  Tilsyn af stålkonstruktioner

  Kurset giver forståelse for de færdigheder som den rådgivende ingeniør, værksted og montageleder skal tage hensyn til i forbindelse med tilsyn af stålkonstruktion. Nok så væsentligt er forståelsen på tværs af brancherne mellem rådgiver, udførende og tilsyn. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, enten fra en udførende eller rådgivende virksomhed.

  INDHOLD
  Tilsyn/auditering, kontrol, inspektion og udførelsesdokumentationen iht. FPC systemet og EN 1090 – producent, bygherrerådgiver og 3. parts uafhængig kontrolinstans.

  Udfærdigelse, udførelse og dokumentation – kvalitetsplaner, inspektions- og testplaner, kontrolrapporter

  EMNER
  Udførelse iht. DS/EN 1090-2, FPC systemer og EXC- klasser.
  •CE-mærkning og opfølgning på dette med FPC mv. fra prækvalifikation til udførelse.
  •Stålmaterialer: Ordre, indkøb, varemodtagelse, certifikater og håndtering på værksted og på pladsen.
  •Sporbarhed.
  •Tildannelse af stål – herunder geometri, huller mv.
  •Svejse-koordinator, -planer, -certifikater, WPS’er, tilsatsmaterialer mv. i forbindelse med svejsning.
  •Omfang og resultater af NDT.
  •Forbehandling inden overfladebehandling.
  •Overfladebehandling, herunder lagtykkelser.
  •Montage, herunder boltetilspænding, svejsning og reparation af overfladebehandling på pladsen.
  •QA/Dokumentation – herunder overensstemmelseserklæring og ydeevnedeklaration.

  UNDERVISERE
  Henrik Kortermann Hansen, Rambøll
  Kristian Lund Jepsen, Rambøll
  Begge undervisere har et indgående kendskab
  til stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

  Dato
  5. oktober 2023 kl. 9-16 i Allerød
  morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

  PRIS
  3.950,- ekskl. moms for DSI medlemmer
  4.950,-  ekskl. moms for ikke medlemmer

  KONTAKT
  Dansk Ståinstitut
  Gydevang 39-41
  3450 Allerød
  T: 6613 0888
  E: dsi@steelinfo.dk

  Seneste Nyt